Lucanus – regényrészlet 7.

LUCANUS –, SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA
KÜZDELMES ÉLETE

ALEXANDRIA

A ház, amelyben Lucanus  orvosi tanulmányai alatt lakott, sem nagy, sem kicsi nem volt. Fehér kőből épült, csinos, tengerre néző előcsarnokkal, egyszerű fehér oszlopokkal. Mögötte feküdt a forró, nyüzsgő város.
Négy éven át reggelenként innét indult az egyetemre, és tért haza alkonyatkor a kis házhoz, ahol együtt élt Kusával és annak feleségével, Kalliopéval. Őket rendelte Diodorus fogadott fia szolgálatára, és háztartásának vezetésére alexandriai tanulmányai idejére.
Alexandriában Antiochiánál is többféle nemzetiségű ember fordult elő, és a város is sokkal nagyobb, ragyogóbb és romlottabb volt. Az utcákon számtalan nyelv kavargott, karattyolt, visított és rikácsolt. A közlekedés fő ütőerein fekete, barna és fehér arcú emberek és idegen öltözékek szüntelen áradata lüktetett. A hőségtől fullasztó, kanyargós utcák hemzsegtek az áthaladó tevék, lovak és szamarak által húzott kocsik karavánjaitól. A külső városrészekben egész éjjel hallani lehetett a környék sakáljainak vonyítását. A város elöljárója sohasem tudta pontosan, hogy emberei közül hányan fognak este visszatérni a kaszárnyáikba; a gyilkosságok mindennaposak voltak.

Olvassa tovább!

Lucanus – regényrészlet 2.

LUCANUS –, SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA KÜZDELMES ÉLETE

CSILLAG ANTIOCHIA FELETT

Keptá a Diodorus-ház orvosa, aki egyben a babilóniai papok, azaz a kaldeusok, titkos Testvériségének tagja volt, most a ház labirintusszerű kertjében bolyongott, már nagyon messze a háztól. Ismét felfigyelt arra, hogy minden levél, minden fűszál finom, földöntúli ezüstös fénnyel remeg. Ebben valami égi visszatükröződést vélt felfedezni, és feltekintett a nyitott égboltra. Ruhája és titokzatos arca sugárzóan ragyogott. Felette állt a Nagy Csillag az égen naphoz hasonlítható fényességgel.
Azok a csillagászok, akik nem kaldeusok voltak, mint ő, most bizonnyal az üstökösökről vitatkoznak riadtan, mert üstökös mostanra nem volt várható. Azonban a Testvériség tájékozott volt, és a Csillag megmutatkozott. Éjszakai megfigyeléseket a kaldeusok már időtlen idők óta végeznek, és annak kezdete az idő homályába veszett. A Nagy Csillag az égen most naphoz hasonlítható hidegen izzó fényességet ontott a környező sötétségre. Hát megérkezett! – mondotta magában.

Olvassa tovább!