TRIANON 103 – Sokak megmentője, segítője, barátja

FEJEZETEK A MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉNEK
ELMÚLT 103 ÉVÉBŐL

Valentiny Géza pápai prelátus példát ad mindannyiunk számára 

„Szerette az életet, nagyra becsülte a barátságot és elfogadta a szenvedést. Soha nem engedte, hogy a mindennapi gondok megbontsák egyéniségének harmóniáját.” „Soha nem sietett, de nem is késett el. Nem kapkodott, de elmaradt munkája nem volt, mert átsugárzott rajta az emberségnek, az Istentől kapott méltóságnak az a jele, amire életében csak apránként jöttünk rá, amire most az emlékezés nyitja meg talán az ajtót.” Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi görögkatolikus püspök fogalmazott így Valentiny Géza pápai prelátusról egy bécsi megemlékezésen. Ezt az ajtót akarjuk nyitogatni mi is Trianon 103 című sorozatunk 53. részében.

Olvassa tovább!

Zarándoklat – …hogy a lélek megérkezzen

A zarándok elindul a megszokott környezetéből, a szürkeségből, a hétköznapi gondokból, a családi viszályokból, és az út során gondját, életét, terhét átadja az őt kísérő Istennek. És jobb emberként tér haza, megváltozik, megszelidül –, de nem a lépésektől, hanem Krisztus kegyelméből… – vallja Makkai László pasztorálpszichológus atya, aki videónkban a zarándoklatok lényegéről beszél, szót ejtve arról is, hogy az is megtérhet, aki nem vallási célból indul egy ilyen útra.

Illusztráció: Máriapócsra induló fiatalok, illetve egerszalóki zarándokok.

IFJAK A ,,BÖLCSESSÉG ÚTJÁN” 2023-ban immár 21. alkalommal hívják a görögkatolikus fiatalokat az évről-évre egyre népszerűbb Ifjúsági Gyalogos Zarándoklatra, augusztus 14-19. között. Idén Sárospatakról indulnak a résztvevők, ott lesz a gyülekező augusztus 14-én, ahonnan a Gávavencsellő-Kemecse-Nyírpazony-Nagykálló útvonalon érkeznek meg a máriapócsi kegyhelyre, az Istenszülő oltalma alá. Az idei mottó: ,,Megmutatom neked a bölcsesség útját”. (Péld 4.11)… Az Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat elnevezésű facebook-eseményt megkeresve bővebb információt kaphatnak a zarándoklatról az érdeklődők, s megtalálják a szükséges regisztráció lehetőségét is.

További gondolatok Laci atyától: – Találjunk rá irgalmas szívünkre ITT
– A facebookon kibújik belőlünk a kisördög ITT
– A becsület értéke – az aranytól a lyukas garasig ITT

Ha tetszett, megköszönjük, ha használja a MEGOSZTÁS-gombot ? Ha teheti, kérjük, támogassa lelki elmélyülését és sajtóapostolkodó igyekezetünket a lap megrendelésével, megvásárlásával. Köszönettel fogadunk adományokat az Új Misszió Alapítvány számlájára: OTP Bank, 11734004–20394981 

Áldozni veszélyes? – szalóki gondolatok

KRISZTUSSAL A PATÉNÁN. Lóczi Tamás spirituális atya gondolataiból állítottuk össze 3 perces kisvideónkat. – A mi hivatásunk sem kevesebb, mint Máriáé: vállalod-e a szülés fájdalmait? Részt akarsz-e venni a világ megváltásában olyan értelemben, hogy te is ajándékozod az Istent a világnak? – tette fel a kérdést szentbeszédében Tamás atya.

Szeretettel ajánljuk: – ,,Regényes” jelek a 100 év magányból ITT
– Lajos atya üzeni: ,,Ne légy lekvár!” IDE KATTINTVA
– Szalóki refrének ITT

Ha tetszett, megköszönjük, ha használja a MEGOSZTÁS-gombot ? Ha teheti, kérjük, támogassa lelki elmélyülését és sajtóapostolkodó igyekezetünket a lap megrendelésével, megvásárlásával. Köszönettel fogadunk adományokat az Új Misszió Alapítvány számlájára: OTP Bank, 11734004–20394981 

TRIANON 103 – Szolgálatra mindig készen

Ft. Vondra Gyula plébános a hatvanas évek egyik Illésnapi-ünnepségén (Archív felvétel Góbor Béla gyűjteményéből. Forrás: Magyar Szó)

FEJEZETEK A MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉNEK
ELMÚLT 103 ÉVÉBŐL

A 115 éve született (és 57 éve meghalt) Vondra Gyula atyára emlékezünk

 Vondra Gyula atya a Turóc vármegyei Nagyturányban (a jelenlegi Szlovákia területén) született 1908. július 26-án – pontosan 115 évvel ezelőtt. Gimnáziumi tanulmányait 1921 és 1929 között Szenttamáson, Szabadkán és a boszniai Travnikon, a teológiát 1929–1933 között Diakóváron végezte; 1933. július 2-án szentelték pappá Szabadkán. Kápláni szolgálatát Kishegyesen kezdte, majd 1936-tól a belgrádi Krisztus Király-plébánián folytatta. 1938-tól a Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség fiókszervezetének elnöke is volt. 1939-től a magyar tagozatú belgrádi tanítóképző internátusának igazgatójaként, 1940–1941 között a tanítóképző hittanáraként is tevékenykedett.

Olvassa tovább!

Olasz csendélet Szűzanyával, kaktusszal

MOZGÓ KÉPESLAP. Olyan jó az olaszoknak, hogy lépten-nyomon ,,találkozhatnak” a Szűzanyával a falakon, utcákon, kertekben… (Csak nehogy jöjjenek a ,,bálványimádó” hozzászólások, katolikusként sem a szobrokat imádjuk!!! ) A legromantikusabb olasz városnak tartott Polignano a Mare-ban készült rövidke felvételünk. Szeretettel ajánljuk az olasz hangulat kedvelőinek. Ki ne lenne az?! ????

Szeretettel ajánjuk: – Prága, Szent Vitus katedrális ITT
– Szent Ágoston sírjánál, Paviában ITT
– Szűz Mária a Garda-tóban ITT
– Üdvözlégyek, lépcsőfokonként – Sienai Szent Katalin gyerekkorából ITT

Ha tetszett, megköszönjük, ha használja a MEGOSZTÁS-gombot ? Ha teheti, kérjük, támogassa lelki elmélyülését és sajtóapostolkodó igyekezetünket a lap megrendelésével, megvásárlásával. Köszönettel fogadunk adományokat az Új Misszió Alapítvány számlájára: OTP Bank, 11734004–20394981 

TRIANON 103 – Adassék neki tisztelet

Mailáth Gusztáv Károly, Xantus Géza bronzalkotásán

FEJEZETEK A MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉNEK
ELMÚLT 103 ÉVÉBŐL

Főhajtás tegnap és ma a legendás erdélyi főpásztor,
Gróf Mailáth Gusztáv Károly
személye és emléke előtt

„1922. február 9.: a gyulafehérvári székeskáptalan körlevele megérkezik, amelyben egyházmegyénk Kegyelmes Főpásztora, Gróf Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök úr 1922. május 1. püspökségének negyedszázados jubileumi napjának megünneplésére szólítja fel az összes erdélyi egyházmegyei híveket. Csíkgyimesi hívek 1922. május 1. ünnepélyes istentisztelettel szentelték meg. A káptalan levéltárába pedig a következő az istentiszteleten elmondott szentbeszéd küldetett be” – így kezdődik György Lajos csíkgyimesi esperes-plébános bejegyzése a mai gyimesbükki plébánia Domus Historiájában, majd folytatódik a szentbeszéddel, amelyet Gróf Mailáth Gusztáv Károly püspökké szentelésének 25. évfordulója napján, 1922. május 1-jén mondott el. Ezt idézzük. 

Olvassa tovább!

TRIANON 103 – „Ő élt és vonzott”

Mailáth püspök Gyimesbükkben bérmál

FEJEZETEK A MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉNEK
ELMÚLT 103 ÉVÉBŐL

Apró szavak Gróf Mailáth Gusztáv Károly püspök nagyságáról

Székhelyi Gróf Mailáth Gusztáv Károly (Bakóca, 1864. szeptember 24. – Budapest, 1940. március 18.) Erdély 72. püspöke volt és az addigi sorban a leghosszabb ideig, negyven esztendőn át szolgálta egyházmegyéjét. Esztergomi egyházmegyés papként kapta főpásztori kinevezését 1897-ben az akkori Magyarország legnagyobb egyházmegyéjébe. Ez az 50 ezer négyzetkilométernyi terület 15 vármegyére oszlott, amit 16 esperesi kerületbe szerveztek; összességében 227 plébániát és 3200 filiát foglalt magába. Trianon 103 sorozatunkban Mailáth püspök tevékenységének 1920 utáni részére vetünk egy rövid pillantást Halász Péter Gróf Mailáth Gusztáv Károly erdélyi püspök Gyimesbükk szívében című munkája, valamint Koncsag László A népnevelő és iskolaépítő Mailáth püspök című tanulmánya és más írásai alapján.

Olvassa tovább!

NOÉ BÁRKÁJA: ,,Begyepesedett” kertészkedés

– El kell fogadni, hogy a természetes rét nem rendetlen azért, mert a Jóisten által ,,megtermelt” fű ott, helyben fog elhalni is, vagy a fák alatt maradnak a lehullott falevelek… – hangsúlyozza Dr. Dobos Endre professzor, a Magyar Talajtani Társaság elnöke, aki a talajok – s hiszik, vagy sem, ehhez kapcsolódó jobb közérzetünk – érdekében is szemléletváltást remél a kerti és a nagyüzemi gazdálkodásban egyaránt. Beszél a helytelen kiskerti fűnyírási szokásokról is, s hangsúlyozza: nem szabad szerves anyagot elvinni a kertből, a gyomnak pontosan ott lesz hasznos helye, ahonnan kihúzták!

Szeretettel ajánljuk Noé bárkája rovatunkból: 
– ,,Lehajlok a szent humuszig” ITT
– Tündérrózsán lebegve ITT
– Működtessünk madáritatót! ITT

Ha tetszett, megköszönjük, ha használja a MEGOSZTÁS-gombot ? Ha teheti, kérjük, támogassa lelki elmélyülését és sajtóapostolkodó igyekezetünket a lap megrendelésével, megvásárlásával. Köszönettel fogadunk adományokat az Új Misszió Alapítvány számlájára: OTP Bank, 11734004–20394981 

TRIANON 103 – Hiányzol, Hajdó pap bácsi… 

Fotó: Gulyás László

FEJEZETEK A MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉNEK
ELMÚLT 103 ÉVÉBŐL

Hajdó István főesperes-plébánosra halálának 12. évfordulóján (2023. július 8-án) az ő saját szavaival, valamint Vencser László volt gyulafehérvári teológiai tanár gondolataival emlékezünk.

Hajdó István 1942. december 18-án született a Hargita megyei Bogárfalván kilencgyermekes család hatodik gyermekeként. Az elemi iskolát szülőfalujában, az általános iskola felső tagozatát Székelyszentléleken végezte. 1958 és 1962 között a gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskola diákja, 1962-től 1968-ig pedig a Hittudományi Főiskola hallgatója volt. Tizennyolc évfolyamtársával együtt 1968. április 21-én szentelte pappá Isten szolgája Márton Áron a püspöki székhely ezeréves székesegyházában. Papságának első állomáshelye 1968-tól 1978-ig Nyikómalomfalva volt. Ott töltött tízéves szolgálati idejének utolsó éveiben Orbán Balázs szülőfalujában, Székelylengyelfalván is ellátta a lelkipásztori teendőket. Mindezekről ő maga így mesélt:

Olvassa tovább!

TRIANON 103 – A Jótanács Lelkére hallgatva

Körmenet a Bécsi Csíksomlyói Búcsún

FEJEZETEK A MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉNEK
ELMÚLT 103 ÉVÉBŐL

Visszatekintés elmúlt évszázadokra és évtizedekre
a 2009. évi, 27. Bécsi Csíksomlyói Búcsún

P. András Imre SJ (1928–2011) atya életútjának és munkásságának minapi bemutatásakor szóltunk arról, hogy bécsi tartózkodásának több mint fél évszázada alatt mindig szívügyének tekintette földijei sorsát, támogatta kezdeményezéseiket s nemritkán azok élére állt. Az Ausztriában élő magyarok számára a jóságos, bölcs, jó tanácsaival minden helyzetben eligazítani képes, igazi atya volt. Elmondtuk, hogy a nehéz időkben, amikor az Ausztriába menekült erdélyi és a Kárpát-medence más vidékeiről érkezett magyarok számára – menekültstátusuk miatt – szülőföldjük s benne Csíksomlyó megközelíthetetlen volt, életre hívta a „Bécsi Csíksomlyói búcsút”. 1983-tól kezdődően 2011-ig huszonkilenc alkalommal szervezte meg Szentháromság vasárnapján a magyarok találkozását, hogy azok erőt merítsenek az együttlétből, az Istenhez való közelkerülésből, a Csíksomlyói Szűzanya segítő erejéből. (Az eseményt az Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesülete az András Imre atya halála utáni években is megszervezte.) 

Olvassa tovább!