Felhasználási feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza az Új Misszió Alapítvány (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.ujmisszio.hu internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető szolgáltatás igénybevételének, az igénybe vevő (a továbbiakban: „Felhasználó”) általi használatra vonatkozó felhasználási feltételeit.

A Szolgáltató adatai:

Név: Új Misszió Alapítvány
Képviseli: Czoborczy Bence kuratóriumi titkár
Székhely/szerkesztőség: 3525 Miskolc, Vologda u. 4.
E-mail: ujmisszio@ujmisszio.hu
Telefonszám/fax: +36–6/412–911
Bejegyző cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 05-01-0000402

Adószám: 18404667-2-05

Főszerkesztő: Czoborczy Bence

A Honlap látogatásával és használatával a Felhasználó elfogadja jelen Felhasználási feltételeket még abban az esetben is, ha nem regisztrált Felhasználója, előfizetője a Honlap egyik szolgáltatásának sem.

I. Felhasználási feltételek

A Honlapon elérhető hírportál és internetes újság szolgáltatást a Szolgáltató nyújtja, a Honlap látogatása ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges hozzá.

II. Tartalommal és Honlappal összefüggő szerzői jogokra vonatkozó általános szabályok

A Szolgáltató által közzétett minden médiatartalom, így különösen a Honlapon elérhető tartalom, a Szolgáltató szellemi alkotásának minősül, és szerzői jogvédelem alatt áll. Kivételt képeznek ez alól azok a tartalmak, amelyek más tartalomszolgáltató vagy egyéb személyek szellemi alkotásának minősülnek, melyek minden esetben egyértelműen ilyen megjelöléssel vannak ellátva a Honlapon.

A médiatartalom bármely részének felhasználásával – így különösen másolásával, közzétételével, nyilvánossághoz közvetítésével és terjesztésével – kapcsolatos minden jog a Szolgáltatót illeti. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. (továbbiakban Szjt.) törvényben meghatározott szabad felhasználás (a személyes és nem kereskedelmi) eseteit kivéve, tilos a médiatartalom egészének vagy részének (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra stb.) bármely formában történő felhasználása, így különösen a médiatartalom tárolása, feldolgozása, nyilvánossághoz közvetítése és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A Szolgáltató az Szjt. 36. § (2) bekezdésének értelmében megtiltja az általa közzétett, a napi eseményekhez kapcsolódó, időszerű gazdasági vagy politikai témákról megjelentetett cikkeknek vagy e témákról sugárzott műveknek az előzetes engedély nélküli, sajtóban történő szabad többszörözését, nyilvánossághoz közvetítését, ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt is.

Amennyiben a Felhasználó médiatartalmat kíván átvenni a Honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá.

A fent meghatározott Felhasználási feltételektől eltérő módon vagy mértékben történő átvétel szerzői jogot sért, és minden esetben jogi (büntető- és polgári jogi, valamint szerzői jogi) következményeket von maga után, továbbá minden egyéb, a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek merevlemezre, ssd-re, usb-re, sd kártyára mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett. A saját felhasználáson túli felhasználás – pl. adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a www.ujmisszio.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt nem ad.

Külön megállapodás nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

III. Felelősség kizárása

A Szolgáltató kizár minden felelősségét az elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.

A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A Felhasználói hozzászólás (kommentáláshoz) beágyazott Facebook alkalmazás segítségével történik.

A Szolgáltató kifejezetten tiltja, hogy a Honlap tartalmának felhasználásával Felhasználó üzletszerzésre irányuló tevékenységet végezzen, ide értve a Honlapon elérhető tartalom részben vagy egészben történő értékesítését és Felhasználó szolgáltatásaiba történő forrásmegjelölés nélküli beépítését is.

IV. Kártalanítás, kártérítés

A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a Szolgáltató kizárja.

A Honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Szolgáltató törli vagy módosítja.

Jelen dokumentum hatályba lépésének ideje: 2017. 03. 01.

Jelen dokumentum letölthető.