Mennyei szép rózsa – Mária (báb)misztériumjáték

A Mennyei szép rózsa c. Mária misztériumjátékban archaikus népi imádságaink, szenténekeink, és legendáink idézik meg az Istenszülő Szűzanya alakját. Egyik felvételünk alapja az előadás végén elhangzó Boldogasszony anyánk magyar néphimnusz, néhány kis részlettel kibővítve, a másik pedig az ,,Akkor jussak az eszedbe…” kezdetű népdal Utolsó vacsorára emlékeztető változata. A helyszín a zsámbéki romtemplom.

Szeretettel ajánljuk: – Jöjjetek, Égiek ITT
– Szarka Tamás: Szeretethimnusz ITT
– Ős-operák: Szent Márton játék ITT

Ha tetszett, megköszönjük, ha használja a MEGOSZTÁS-gombot ? Ha teheti, kérjük, támogassa lelki elmélyülését és sajtóapostolkodó igyekezetünket a lap megrendelésével, megvásárlásával. Köszönettel fogadunk adományokat az Új Misszió Alapítvány számlájára: OTP Bank, 11734004–20394981 

Adj békét, Uram! – 40 éves az István a király

Az István a király c. nagyhatású rockopera születésének 40. évfordulóján (2023) Novák Péter rendezésében került a darab a Papp László Sportaréna monumentális színpadára. Fohászként hallgassuk.

Szeretettel ajánljuk:  – Ima a magyar nemzet védőasszonyához ITT
– Közös ez a fohász… ITT
– Üzenet a rocksuliból ITT

Ha tetszett, megköszönjük, ha használja a MEGOSZTÁS-gombot ? Ha teheti, kérjük, támogassa lelki elmélyülését és sajtóapostolkodó igyekezetünket a lap megrendelésével, megvásárlásával. Köszönettel fogadunk adományokat az Új Misszió Alapítvány számlájára: OTP Bank, 11734004–20394981 

Csendes csodák a verstáborban

Reményik Sándor: Csendes csodák c. versét szavalta el a miskolci Versbarátok Köre által szervezett – szakrális indíttatású – verstáborban Váradi Dzsamilla Zoé.

Szeretettel ajánljuk: – Hópelyhes verssorok ITT
– Isten a szeretet – szavalóversenyen ITT
– Költői gyermeklélektan dr. Hortai Ritával ITT

Ha tetszett, megköszönjük, ha használja a MEGOSZTÁS-gombot ? Ha teheti, kérjük, támogassa lelki elmélyülését és sajtóapostolkodó igyekezetünket a lap megrendelésével, megvásárlásával. Köszönettel fogadunk adományokat az Új Misszió Alapítvány számlájára: OTP Bank, 11734004–20394981 

TRIANON 103 – „A hitünket nem tudták elvenni”

Lénár Károly – Forrás: Felvidék_Ma

FEJEZETEK A MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉNEK
ELMÚLT 103 ÉVÉBŐL

Augusztus 20.: hatvan éve szabadult a börtönből és tizennyolc éve hunyt el Lénár Károly esperes-plébános, pápai káplán, hányatott sorsú felvidéki magyar teológus

Az 1963. esztendőben augusztus huszadika fontos nap volt Lénár Károly atya életében: tizenkét év után – amnesztia nyomán – kiszabadult a kínzó börtönökből, amelyeknek a celláiba ártatlanul zárta be őt a kommunista hatalom. De nem ez az egyetlen életesemény, amely Károly atya sorstörténetében augusztus huszadikához kapcsolódik: Krisztus bátor hitvallója 2005-ben ezen a napon tért haza a Mennyei Atyához. A kettős évforduló nélkül is illenék megemlékeznünk róla Trianon 103 sorozatunkban – és ezt most a Ma7 cikke, valamint más források alapján, tisztelet- és kegyeletteljes főhajtással meg is tesszük.

Olvassa tovább!

Orgonaszó – különösen is az édesanyáknak

VIVALDI-BACH: A-MOLL CONCERTO I. TÉTEL
Sztahura Ágnes Angelika az egyetlen orgonaművész a magyar apácák között. Református édesanyja a Miskolc-tapolcai gyülekezet tagja volt – az egyik ott tartott zenés áhítaton rá is emlékeztek. Az ökumené jegyében kérték fel a katolikus orgonaművészt, aki három darabot játszott el, melyeket azért választott, mert édesanyja nagyon szerette hallgatni az ő előadásában. Az első mű Vivaldi-Bach: a-moll concerto, I. tétele volt, szeretettel ajánljuk, az előzmények alapján különösen is az édesanyáknak. A kísérő képsorok a templom környékén, az oda felvezető hangulatos kis erdei úton készültek. 

Kapcsolódó videó: – Művészi misszió – orgonás beszélgetés Angelika nővérrel ITT

Ha tetszett, megköszönjük, ha használja a MEGOSZTÁS-gombot ? Ha teheti, kérjük, támogassa lelki elmélyülését és sajtóapostolkodó igyekezetünket a lap megrendelésével, megvásárlásával. Köszönettel fogadunk adományokat az Új Misszió Alapítvány számlájára: OTP Bank, 11734004–20394981 

 

TRIANON 103 – Sic debuit esse

A sopronkőhidai fogvatartottak festményei a ferences vértanúkról

FEJEZETEK A MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉNEK
ELMÚLT 103 ÉVÉBŐL

Erős és Igaz Istenünk, dicsőítsd meg hét ferences vértanú szolgádat szent egyházadban

A déli országterületek 1942-es visszacsatolása után a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartományt felkérték, hogy a betelepített magyar lakosság lelkipásztori ellátása végett alapítsanak rendházat Újvidéken. A ferencesek megszervezték a hitoktatást és a népmissziókat, de már 1944 őszén szembe kellett nézniük a szerb partizáncsapatok előretörésével, akik ellenségnek tekintették a katolikus egyházat.

Olvassa tovább!

Szívünket Isten szívébe öntjük

A 41. egerszalóki ifjúsági találkozó és lelkigyakorlat egyik vendége Simon Dávid atya volt, aki többek között az imádságról osztotta meg gondolatait szenvedélyes, dinamikus, a fiatalokkal hangot találó előadásában. A gyónást érintő rövid videóban arra is felhívja a figyelmet, hogy ,,a bűn akadálya az Istennel való egyesülésnek, éppen ezért a gonosz lélek mindent elkövet, hogy ne menjünk gyónni. Mert számára az a legnagyobb bukás. Mert a gyónásban megengeded, hogy a benned lakó Isten magához ölelje, össze vissza csókolja a lelkedet. És ő kezdhet mindent elölről…” Három rövid videónk külön-külön, s összetartozó blokként is érdemes az átelmélkedésre.

Ha tetszett, megköszönjük, ha használja a MEGOSZTÁS-gombot  Ha teheti, kérjük, támogassa lelki elmélyülését és sajtóapostolkodó igyekezetünket a lap megrendelésével, megvásárlásával. Köszönettel fogadunk adományokat az Új Misszió Alapítvány számlájára: OTP Bank, 11734004–20394981 

TRIANON 103 – „A kalitkába magot szórni”

Simon M. Veronika alkotása

FEJEZETEK A MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉNEK
ELMÚLT 103 ÉVÉBŐL

Böjte Csaba bizonyosságpéldái arra, hogy a szeretet minden jóra megtanít és hogy csak egymást boldogítva lehetünk boldogok

Őt pappá szentelő püspökére Böjte Csaba ferences szerzetes igen-igen megható történettel emlékezik a Megalkuvás nélkül – Száz éve született Jakab Antal című kötetben (Varga Gabriella–Vencser László, Kairosz Kiadó, Budapest, 2009). Ezt most teljes terjedelmében, változtatás nélkül sorozatunk részévé tesszük, s bár a történet oly mértékben ragadja magával és bilincseli le az olvasót, hogy egy ideig nem is ereszti tovább, mi mégis továbblépünk, és beszámolunk az említett kötet dévai bemutatójáról is. Azért tesszük ezt, mert úgy találjuk: a vágy, amellyel Böjte Csaba teológiai tanulmányai befejeztével a papi pályára lépett, az idők folyamán – és ezt már most kijelentjük – eljutott a beteljesülésig, ezt a külső szemlélőként 2009-ben szerzett, itt leírt tapasztalatok is kristálytisztán megmutatják. Tartsanak velünk, engedjék, hogy az emlékképkockák elkísérjék a nyolcvanas évek elején-közepén Gyulafehérvárra, majd bő két évtizeddel később Dévára!

Olvassa tovább!