Magyarnak lenni: elfojtott sóhajtás

MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS, HERCEGPRÍMÁS:

„A magyar történelem csodálatos hárfa, szentek és hősök szólalnak meg rajta. Ezer év és az örök élet melódiáit zengi; dicsőség orma és bukások örvénye, csillagos századok ragyognak és gyászba borult egek sírnak és zokognak benne. Jajgató, síró, zengő zivatar; elfojtott sóhajtás.”

,,…Nem tűrjük, hogy magyarok Ma­gyar­országot ócsárolják! … A magyar ne árulkodjék a magyarra! Mi megbecsülünk mindenkit, akik egyek velünk a magyarságunkban. Azon leszünk, hogy a könnyező Szűz­anya ne sírjon hiába felettünk.”

„Katolikus hitünk táplálja magyar hazaszeretetünket, mert arra tanít, hogy a hazaszeretet Istentől belénk oltott és Krisztustól megszentelt érzés és hogy a hazával szemben járó kötelességek Isten törvényeiben találnak szentesítést. Katolikus hitünk képesít a haza önzetlen szeretetére és ez óv meg bennünket a hazaszeretetet eltorzító és veszedelmes túlzásoktól, mint aminők az idegengyűlölet, a fajimádat vagy a haza látszólagos érdekeinek Isten törvényei fölé való helyezése. A haza érdekeit kívánjuk szolgálni és a haza fennmaradását biztosítani, mikor ifjúságunkat vallásosan akarjuk nevelni, mert meg vagyunk győződve, hogy ha jó katolikusnak neveljük gyermekeinket, akkor jó magyarok is lesznek.”

Szeretettel ajánljuk: – Magyarnak lenni: hit (Sík Sándor) ITT
– Isten nem világpolgárnak teremtett (Székely János püspök) ITT

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot ? –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.