…örök Főpapunk

,,Krisztus Király, a fájdalom töviskoronás királya
– Uralkodjál a lelkeken!”

Litánia Krisztus Királyhoz

Uram, irgalmazz nekünk!
– Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
– Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
– Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
– Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
– Krisztus, hallgass meg minket!

Krisztus Király, Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, a láthatatlan Isten képmása – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, aki által a mennyei Atya mindent teremtett – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akiért Isten a világot alkotta – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, a Boldogságos Szűz Mária Fia – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, igaz Isten és igaz Ember – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akit pásztorok és bölcsek imádtak – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, legfőbb törvényhozónk – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, minden szentség forrása és mintája – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, utunk és életünk – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akinek minden hatalom adatott az égben és a földön – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, örök Főpapunk – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, értelmünk ura – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akaratunk fejedelme – Jöjjön el a Te országod!

Krisztus Király, a szüzek vőlegénye – Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, a fájdalom töviskoronás királya – Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, az alázatosság gúnybíborba öltöztetett királya – Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, aki Mária Magdolnában fölmagasztaltad a bűnbánó életet – Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, akinek országa nem e világból való – Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, szereteted királyi ajándéka, az Oltáriszentség által – Uralkodjál a lelkeken!

Krisztus Király, az Atya mindenhatóságának és a Szentlélek szeretetének remekműve – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki a házasságot szentségi méltóságra emelted – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki első csodádat a kánai menyegzőn művelted – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, a gyermekek szeretetre méltó barátja – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki názáreti rejtett életeddel példát adtál a szülőknek és a gyermekeknek – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki a munkát dolgos kezeddel megnemesítetted és megszentelted – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki halottaiból föltámasztotta és családjának visszaadtad a naimi ifjút, Jairus leányát és barátodat, Lázárt – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki megbocsátottál a házasságtörő asszonynak – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, Mária és József iránt érzett szereteted által – Uralkodjál a családokon!

Krisztus Király, királyok Királya és uralkodók Uralkodója – Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, a századok halhatatlan és láthatatlan Királya – Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, a béke Fejedelme – Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, örök dicsőség Királya – Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, aki válladon hordod a királyság jelvényeit – Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, akinek uralma nem ér véget – Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, aki a kerubok fölött trónolsz – Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, azzal a szeretettel, melyet hűséges népeid iránt mindenkor tanúsítasz – Uralkodjál a nemzeteken!

Krisztus Király, aki letaszítod trónjukról a zsarnokokat – Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki a gonosz királyokat haragod napján összetöröd – Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki kereszthaláloddal legyőzted a poklot – Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki föltámadásoddal a halálon diadalt arattál – Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki eljössz ítélni eleveneket és holtakat – Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, hatalmad napján szentjeid fényességében – Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, a keresztfán túlcsorduló szeretettel mondott könyörgésed által: ,,Atyám, bocsáss meg nekik…” – Uralkodjál ellenségeiden!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit – Irgalmazz nekünk!
Krisztus, akit halálra ítéltek, mint Názáreti Jézust, a zsidók Királyát – Jöjjön el a Te országod!

Könyörögjünk!
Isten, aki irántunk való szeretetből egyszülött Fiadat küldted megváltásunkra, add, hogy az egész emberiség ismerje el e földön a hit által annak királyi méltóságát, akinek az utolsó ítéleten fátyol nélkül ismerjük meg uralmát és hatalmát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

(Képünk az olaszországi Luccában készült – Fotó: Dobos Klára/Új Misszió)

Magyar Litánia IDE KATTINTVA
Jézus Szíve-litánia IDE KATTINTVA
Litánia Páduai Szent Antal tiszteletére IDE KATTINTVA

(Köszönettel vesszük a megosztást, s örömmel várjuk feliratkozását hírlevelünkre.)