Magyar Litánia

,,…Összes magyar szentek és boldogok – Könyörögjetek érettünk!”

Imádkozzuk hazánkért!

Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz! – Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
– Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!
– Krisztus, hallgass meg minket!

***
Mennyei Atyaisten, – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, – Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, – Irgalmazz nekünk!
***
Szentséges Szűz Mária (szept. 8) – Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja (jan. 1) – Könyörögj érettünk!
Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz (dec. 8) – Könyörögj érettünk!


Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc. 25) – Könyörögj érettünk!
Sarlós Boldogasszony (júl. 2) – Könyörögj érettünk!
Nagyboldogasszony (aug. 15) – Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya (okt. 8) – Könyörögj érettünk!
Máriagyűdi Szűzanya (júl. 2, 11. sz.) – Könyörögj érettünk!
Máriazelli Szent Szűz (1157) – Könyörögj érettünk!
Úti Boldogasszony (máj. 24, 12. sz.) – Könyörögj érettünk!
Kármelhegyi Boldogasszony (júl. 16, 13. sz.) – Könyörögj érettünk!
Csatkai Szent Szűz (szept. 8, 1357) – Könyörögj érettünk!
Czestochowai Szent Szűz (aug. 15, 1382) – Könyörögj érettünk!
Guadalupei Szent Szűz (dec. 12, 1531) – Könyörögj érettünk!
Csíksomlyói Szent Szűz (Pünkösd szom­batja, 1567) – Könyörögj érettünk!
Máriapócsi Könnyező Szűzanya (nov. 8, 1696) – Könyörögj érettünk!
Győri Könnyező Szűzanya (márc. 17, 1697) – Könyörögj érettünk!
Lourdes-i Szent Szűz (febr. 11, 1858) – Könyörögj érettünk!
Fatimai Szent Szűz (máj. 13, 1917) – Könyörögj érettünk!
***
Szent Adalbert, vértanú püspök (ápr. 23, 997) – Könyörögj érettünk!
Szent Gellért, vértanú püspök (szept. 24, 1046) – Könyörögj érettünk!
Szent Bőd és Beszteréd, vértanú püs­pö­kök, – Könyörögjetek érettünk!
Kőrösi Szent Márk, Grodecz Szent Meny­hért, Pongrácz Szent István, kassai vértanúk (szept. 7, 1619) – Könyörögjetek érettünk!
Szent Zoeard és Benedek, bencés vértanú remeték (júl. 17, 1009, 1012) – Könyörögjetek érettünk!
Szent Márton püspök (nov. 11, 397) – Könyörögj érettünk!
Nepomuki Szent János, a szentgyónás vértanúja (máj. 16, 1393) – Könyörögj érettünk!
Kapisztrán Szent János, ferences szer­zetes (okt. 23, 1456) – Könyörögj érettünk!
Szent István király (aug. 20, 1038) – Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg (nov. 5, 1031) – Könyörögj érettünk!
Szent László király (jún. 27, 1095) – Könyörögj érettünk!
Skóciai Szent Margit, királyné (nov. 16, 1093) – Könyörögj érettünk!
Szent Piroska, bizánci császárné (1133) – Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Erzsébet asszony (nov. 19, 1231) – Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Margit, domonkos apáca (jan. 18, 1270) – Könyörögj érettünk!
Prágai Szent Ágnes, klarissza apáca (jún. 8, 1282) – Könyörögj érettünk!
Szent Kinga, lengyel királyné (júl. 24, 1292) – Könyörögj érettünk!
Portugáliai Szent Izabella, királyné (júl. 4, 1336) – Könyörögj érettünk!
Szent Hedvig, lengyel királyné (júl. 18, 1399) – Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné (máj. 7, 1059) – Könyörögj érettünk!
Boldog Jolán, lengyel fejedelemasszony (jún. 15, 1298) – Könyörögj érettünk!
Boldog XI. Ince pápa (aug. 13, 1689) – Könyörögj érettünk!
Boldog Mór, bencés apát, püspök (okt. 25, 1070) – Könyörögj érettünk!
Boldog Özséb, a pálos rend alapítója (jan. 20, 1270) – Könyörögj érettünk!
Boldog Avianói Márk, kapucinus szer­ze­tes (aug. 13, 1699) – Könyörögj érettünk!
Boldog IV. Károly, magyar király (okt. 21, 1922) – Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány-Stratmann László, szem­orvos, családapa (jan. 22, 1931) – Könyörögj érettünk!
Boldog Salkaházi Sára, szoc. test­vér, vérta­nú (máj. 11, 1944) – Könyörögj érettünk!
Boldog Meszlényi Zoltán püspök, vértanú (márc. 4, 1951) – Könyörögj érettünk!
Boldog Apor Vilmos, győri vértanú püs­pök (máj. 23, 1945) – Könyörögj érettünk!
Boldog Romzsa Tódor, munkácsi gö­rög­­katolikus vértanú püspök (nov. 1, 1947) – Könyörögj érettünk!
Boldog Scheffler János, szatmári vértanú püspök (1952) – Könyörögj érettünk!
Boldog Bogdánffy Szilárd, nagyváradi vér­tanú püspök (1953) – Könyörögj érettünk!
Boldog Brenner János, vértanú ciszterci pap – (1957) – Könyörögj érettünk!
Összes magyar szentek és boldogok, – Könyörögjetek érettünk! 

***
Hám János, szatmári püspök boldoggá ava­­­tásáért (1857) – Könyörögjünk az Úrhoz!
Prohászka Ottokár székesfehérvári püs­pök boldoggá avatásáért (1927) – Kö­nyö­rögjünk az Úrhoz!
Mindszenty József, bíboros esztergomi ér­sek boldoggá avatásáért (1975) – Könyörögjünk az Úrhoz!
Márton Áron, erdélyi püspök boldoggá ava­tásáért (1980) – Könyörögjünk az Úrhoz!
Kelemen Didák, minorita szerzetes, Ke­let-Magyarország apostola boldoggá ava­tá­sá­ért (1744) – Könyörögjünk az Úrhoz!
Kaszap István, jezsuita novicius bo­l­dog­gá ava­tásáért (1935) – Könyörögjünk az Úrhoz!
Marton Boldizsár Marcell, karmelita szer­zetes boldoggá avatásáért (1966) – Könyörögjünk az Úrhoz!
Endrédy Vendel, ciszterci apát, boldoggá ava­tásáért (1981) – Könyörögjünk az Úrhoz!
Bogner Mária Margit, vizitációs apáca bol­dog­gá avatásáért (1933) – Könyörögjünk az Úrhoz!
Bódi Magda, vértanú munkáslány boldoggá avatásáért (1945) – Könyörögjünk az Úrhoz!
***
A magyar népért, – Könyörögjünk az Úrhoz!
A magyar Egyház újjáéledéséért, – Könyörögjünk az Úrhoz!
Püspökeinkért, papjainkért, szerzetesein­kért, – Könyörögjünk az Úrhoz!
Papi és szerzetesi hivatásokért, – Könyörögjünk az Úrhoz!
A magyar családokért, gyermekáldá­sért, a magyar ifjúságért, – Könyörögjünk az Úrhoz!
Az elszakított területeken élő magyar test­véreinkért, – Könyörögjünk az Úrhoz!
A külföldön szétszórtságban élő magyar testvéreinkért, – Könyörögjünk az Úrhoz!
A politikusokért, a közszolgálatokat el­lá­tó­kért, – Könyörögjünk az Úrhoz!
A médiumokban, az írott és a digitális saj­tóban dolgozókért, – Könyörögjünk az Úrhoz!
Az internet és az egész virtuális világ meg­tisztulásáért, – Könyörögjünk az Úrhoz!
A gazdaság és a pénz világának meg­tisz­tu­lásáért, – Könyörögjünk az Úrhoz!
A munka megszenteléséért s hogy min­denki­nek legyen munkája, Könyörögjünk az Úrhoz!
***
Isten Báránya, te elveszed a világ bű­neit, – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bű­neit, – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bű­neit, – Irgalmazz nekünk!
***
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te népünket számos szenttel és boldoggal áldottad meg. Kérünk, hogy sokszoros közben­járá­suk­ra áraszd bőven ránk nagy irgalmadat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad ál­tal, aki Ve­led él és uralkodik a Szent­lé­lek­kel egy­ségben, Isten, mindörökkön örökké. Amen.

(Frissítve Sajgó Szabolcs SJ által) Illusztrációs fotónk Hevesen készült

Lorettói Litánia IDE KATTINTVA
Jézus Szíve-litánia IDE KATTINTVA
Litánia Páduai Szent Antal tiszteletére IDE KATTINTVA
Litánia Krisztus Királyhoz IDE KATTINTVA

Legújabb boldogunk: Brenner János IDE KATTINTVA

(Köszönettel vesszük a megosztást, s örömmel várjuk feliratkozását hírlevelünkre.)