Szent Antal, Te nagy csodatevő…

,,Szelíd és kegyes Jézus, te Páduai Szent Antalt a folytonosan ismétlődő csodák ragyogó fényével árasztottad el, add kegyelmesen, hogy amit tőled bizalommal kérünk, az ő érdemeiből meg is nyerhessük…”

Litánia Páduai Szent Antal tiszteletére

(Képünkön a kaposvári Szent Imre-templom Szent Antal-szobra)

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!


Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, Irgalmazz nekünk!
Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja, Könyörögj érettünk!
Szüzek Szent Szüze, Könyörögj érettünk!
Páduai Szent Antal, Könyörögj érettünk!
Szent Antal, Isten hű szolgája, Könyörögj érettünk!
Szent Antal, szerzeted ékessége, Könyörögj érettünk!
Szent Antal, az Egyház oszlopa, Könyörögj érettünk!
Szent Antal, Isten szíve szerinti férfiú, Könyörögj érettünk!
Szent Antal, a sértetlen tisztaság lilioma, Könyörögj érettünk!
Szent Antal, a szegénység kedvelője, Könyörögj érettünk!
Szent Antal, az alázatosság mintaképe, Könyörögj érettünk!
Szent Antal, az engedelmesség hőse, Könyörögj érettünk!
Szent Antal, a türelem tükre, Könyörögj érettünk!
Szent Antal, az életszentség csillaga, Könyörögj érettünk!
Szent Antal, apostoli hithirdető, Könyörögj érettünk!
Szent Antal, a szomorúak vigasztalója, Könyörögj érettünk!
Szent Antal, a bűn buzgó irtója, Könyörögj érettünk!
Szent Antal, a gonosz lélek félelme, Könyörögj érettünk!
Szent Antal, a jövendők látója, Könyörögj érettünk!
Szent Antal, a holtak föltámasztója, Könyörögj érettünk!
Szent Antal, a szükségben szenvedők segítője, Könyörögj érettünk!
Szent Antal, a foglyok kiváltója, Könyörögj érettünk!
Szent Antal, az elveszett dolgok megtalálója, Könyörögj érettünk!
Szent Antal, Te hatalmas szószóló, Könyörögj érettünk!
Szent Antal, Te nagy csodatevő, Könyörögj érettünk!
Szent Antal, szerető pártfogónk, Könyörögj érettünk!
Légy irgalmas! Uram, kegyelmezz nekünk!
Légy irgalmas! Uram, hallgass meg minket!
Minden gonosztól, Ments meg, Uram, minket!
Minden bűntől, Ments meg, Uram, minket!
Az ördög cseleitől Ments meg, Uram, minket!
Az örök haláltól, Ments meg, Uram, minket!
Szent Antal érdemeiért, Ments meg, Uram, minket!
Szent Antal hősies erényeiért, Ments meg, Uram, minket!
Szent Antal szeráfi szeretetéért Ments meg, Uram, minket!
Szent Antal buzgóságáért, Ments meg, Uram, minket!
Szent Antal fáradhatatlan munkásságáért,
Ments meg, Uram, minket!
Szent Antal dicső haláláért, Ments meg, Uram, minket!
Szent Antal csodatetteiért, Ments meg, Uram, minket!
Az ítélet napján, Ments meg, Uram, minket!
Mi bűnösök Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket igaz bűnbánatra indíts
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy szereteted tüzét bennünk felgyullasszad
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket Szent Antal igaz tisztelőjévé tégy
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy Szent Antal közbenjárására
minden gonosztól megoltalmazz minket
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden szükségben megsegíts minket
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy halálunk óráján megvédj bennünket
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy országodba fölvegyél minket
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy Szent Antal minden kegyeltjének jóságosan irgalmazz,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket meghallgass Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Jézus, Istennek Fia Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Szent Antal!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Szelíd és kegyes Jézus, te Páduai Szent Antalt,
a folytonosan ismétlődő csodák ragyogó fényével árasztottad el,
add kegyelmesen, hogy amit tőled bizalommal kérünk,
az ő érdemeiből meg is nyerhessük.
Aki élsz és uralkodol, mindörökkön-örökké. Amen.

(Köszönettel vesszük a megosztást, s örömmel várjuk feliratkozását hírlevelünkre.)