Csodák a szentélyben 1.

JELENETEK SZENT ANTAL ÉLETÉBŐL
,,Ha kívántok nagy csodákat, Szent Antalhoz menjetek…”

A cikk folytatása ITT található

– Biztos vagyok benne, hogy egy fiatal papnak ugyanannyira fontosak a szentek, mint akár egy 50 éve szolgáló atyának. Legfeljebb abban van különbség, hogy melyiküket érezzük közelebb magunkhoz. Talán vannak közöttük, akiket napjainkban ,,ódivatúnak” érezhetünk, de ha bármelyikük életének utánanézünk, megismerjük érdemeiket, példaképként tisztelhetjük őket… Én nagy kegyelemként élem meg, hogy pont a bérmaszentemről elnevezett templomban kezdhettem meg papi szolgálatomat. Nagyon jól érzem itt magam, ebben az élő közösségben. Szeretettel fogadtak Bárány Béla plébános atyával együtt – mondja a tavaly júniusban pappá szentelt Kiss Géza atya, a Budapest-Zuglói Páduai Szent Antal templom káplánja.

Jóllehet a templom modern, puritán, kevés díszítéssel, ám szentélye annál attraktívabb: a freskón ábrázolt sok-sok jelenet hosszasan mesél Szent Antalról; Kontuly Béla festőművész 1959–1961 között a Szent életének jelentős pillanatait örökítette meg. (Kicsit távolabbi terv a freskó restaurálása, mely visszaadja majd az eredeti erősebb színeket).
– Szent Antal nagyon közel áll hozzám, megfogott az élete. Különösen az, ahogy kereste Isten közelségét, és azt, hogyan tudná Isten akaratát leginkább teljesíteni – meséli Géza atya. – Óriási tudással rendelkezett. Először az ágostonos kanonokok rendjéhez tartozott. Tudós emberként azt gondolta, náluk találja meg azt a tudást, amit keres. Ott nagy könyvtár volt, jobban foglalkoztak a tudományokkal… Ez az időszaka kevésbé ismert, a legtöbben már mint ferences szerzetest ismerik őt, ott lett nagy szónokká. Az egyik kép a szentélyben éppen azt ábrázolja, hogy két angyal nyújtja felé a ferences kámzsát… Szent Antal nem Padovában, hanem Lisszabonban született. A hagyomány szerint akkor érzett hívást a ferencesek felé, mikor 1220-ban látta a Marokkóból visszahozott ferences misszionárius mártírok holttestét. Ezért maga is útra kelt Marokkó felé, hogy ott terjessze Krisztus örömhírét. Küldetése nem járt sikerrel, egy betegség visszafordulásra kényszerítette, ráadásul a hazaúton hajótörést szenvedett, gyógyulásáig Szicíliában kellett maradnia. Ezt jelnek vette, hogy akkor Itáliában kell szolgálatot teljesítenie… Beszélt Szent Ferenccel is, aki megbízta, hogy tanítsa a ferences növendékeket…
– Sokfelé megfordult, sok csodája ismert, ám mindig hangsúlyozta, hogy ezek nem a személyéhez kötődnek, ő mindig csak kéri Isten segítségét, a csodákat Ő teszi… Egy ismertebb csoda – észrevesszük a freskón is – hogy mikor Riminiben nem hallgatták igehirdetését az emberek, azt mondta, jó, akkor majd az állatoknak prédikál. Ahogy beszélt, meg is jelentek a halak, és mintha templomi padsorokban ültek volna, tátott szájjal hallgatták… Szintén kedves állatos csoda a szamaras eset: Szent Antal viszi az Oltáriszentségben az Úr Jézust, ám az emberek érdektelenül mennek el mellette –, a szamár azonban felismeri a Megváltó jelenlétét, és térdre rogy előtte…
D. K. – (Folytatjuk) Eredeti cikk az Új Misszió 2022 júniusi számában

Szeretettel ajánljuk: – Hálaadó ima Szent Antalhoz ITT
Kilenc kedd Szent Antallal – Előima IDE KATTINTVA
– Nagy Miatyánk Szent Antal tiszteletére ITT

(Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot ? –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.)