Örülj, szent Szűz… – Győrben

Imádságos látogatás a győri Vérrel Könnyező Szűzanyánál, egy szép Mária-énekkel kísérve.

Szeretettel ajánljuk: – Te vagy földi éltünk vezércsillaga… Mátraverebélyen ITT
– Szűz Mária a Garda-tóban ITT

Az ének egyik szövegvariációja: 

Örülj, szent Szűz, általad ragyog az öröm,
Örülj, anyánk, általad az átok megsemmisül,
Örülj, örvendj, elesett Ádám vigasztalója,
Örvendezzél Éva könnyeinek szivárványa.

Örülj, szent Szűz, emberi tudás fölé nyúló égi hegycsúcs,
Örülj, anyánk, angyaloknak is beláthatatlan mélység,
Örülj, örvendj, te vagy a király trónusa.
Örvendezzél, öledben tartod azt, ki mindent tart.

Örülj, szent Szűz, napfénynél tündöklőbb csillag,
Örülj, anyánk, isteni megtestesülés szent öle,
Örülj, örvendj, el nem jegyzett jegyes. Örvendezzél, alleluja.

Örülj, szent Szűz, kegyelmek kertjének kertésznője,
Örülj, anyánk, plántálója annak, ki az életet adja,
Örülj, örvendj, túlcsorduló irgalmak mezeje,
Örvendezzél, gyönyörök paradicsomának újra virágzása.

Örülj, szent Szűz, imádság kellemes tömjénillata,
Örülj, anyánk, paradicsom kapuinak kulcsa,
Örülj, örvendj, Isten halandóknak kinyilvánított jósága,
Örvendezzél, halandók bizalma Istennél.

Örülj szent Szűz, hitnek hatalmas támasza,
Örülj anyánk, kegyelem ragyogó bizonysága,
Örülj, örvendj, El nem jegyzett jegyes, Örvendezzél, alleluja.

Örülj szent Szűz, szellemi nap sugara,
Örülj, anyánk, lelkeinket megvilágosító fény-nyaláb,
Örülj, örvendj, ellenségeinket leverő erősség,
Örvendezzél, kimeríthetetlen örömök kútja.

Örülj, szent Szűz, soha ki nem alvó hajnal,
Örülj anyánk, végtelen folyamok forrása,
Örülj, örvendj, áldott levendula olajtartó,
Örvendezzél, Krisztus illatainak édes áradása.

Örülj, szent Szűz, Szentléleknek aranyos bárkája,
Örülj anyánk, élet kimeríthetetlen kincsesbányája,
Örülj, örvendj, el nem jegyzett jegyes, Örvendezzél, alleluja.

Örülj, szent Szűz, életre szomjasak sziklájának forrása,
Örülj, anyánk, tejjel és mézzel folyó föld,
Örülj, örvendj, meg nem romló tisztaság adója,
Örvendezzél, tiszta élet koronája.

Örülj, szent Szűz, föltámadás ragyogó ábrázolása,
Örülj anyánk, sírokban nyugvók vigasza,
Örülj, örvendj, ellentétek egyeztetője,
Örvendezzél, Anya és Szűz egy személyben.

Örülj, szent Szűz, Krisztus országának kulcsa,
Örülj anyánk, örökkévalóság ragyogó reménye,
Örülj, örvendj, el nem jegyzett jegyes, Örvendezzél, alleluja.

Ha tetszett, megköszönjük, ha használja a MEGOSZTÁS-gombot ? Ha teheti, kérjük, támogassa lelki elmélyülését és sajtóapostolkodó igyekezetünket a lap megrendelésével, megvásárlásával. Köszönettel fogadunk adományokat az Új Misszió Alapítvány számlájára: OTP Bank, 11734004–20394981