Negyedóra az Oltáriszentség előtt

Szent Claret Mária Antal
(1807–1870) gondolatai alapján

Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat tudnod ahhoz, hogy örömet szerezz nekem. Elég, ha igazán szeretsz. Olyan bizalommal beszélgess velem, mint legjobb barátoddal!

Kit szeretnél a kegyelmembe ajánlani?

Hogy hívják szüleidet, testvéreidet, barátaidat? Mondd el, amit számukra kérsz! Kérj sokat, nagyon sokat! Szeretem az áldozatos szíveket, akik mások érdekében megfeledkeznek magukról…

Nevezd meg azokat a szegényeket, akiken segíteni szeretnél; a betegeket, akiket szenvedni láttál; a bűnösöket, akik megtérését kéred; azokat, akik eltávolodtak tőled és akikkel szeretnél kiengesztelődni. Emlékeztess ígéretemre, hogy megadom, amit az én Nevemben kértek!

És magadnak milyen kegyelmet szeretnél kérni?

Készíts listát arról, amit lelked számára kérsz és jöjj, olvasd fel nekem! Mondd el őszintén, milyen érzékies, büszke, önző, szeretetlen, gyáva és hanyag vagy, és kérd segítségemet, hogy ezektől megszabadulj!
Szegény gyermekem, ne rettenj vissza! Sok szent és kiválasztott lélek van a mennyországban, akik hasonló hibákkal küszködtek, mint te, de lassanként megszabadítottam őket hibáiktól, mivel hozzám könyörögtek.
Kérj bizalommal testi és lelki javakat, egészséget, értelmet, emlékezetet, sikert… Én mindent megadhatok és meg is adok, ha üdvösségedhez szükséges.
És most mit szeretnél, gyermekem? Ha tudnád milyen szívesen segítek rajtad! Mi a kívánságod? Mondd el részletesen! … Mire gondolsz? Testvéreden szeretnél segíteni vagy másokon?

Rám is gondolsz?

Mit kérsz szeretteid részére, akik nem gondolnak rám? Mondd el szíved vágyát, és hogy miképpen kívánod azt elérni? Mondd el, ha nem értél célt, és én majd felfedem előtted okát. Kit szeretnél megnyerni tervedhez? Én, a szívek ura, szelíden úgy irányítom őket, ahogyan én akarom… Nyugodt lehetsz; hogy melletted leszek minden szükséges segítséggel.

Vannak ellenségeid?

Gyermekem, mondd el részletesen, mi szomorít? Ki bántott, ki sértette meg önszeretetedet, ki vetett meg? Mondj el nekem mindent és végül meg fogsz bocsátani, mindent meg fogsz bocsátani. Én pedig megáldalak.
Talán valami bajtól félsz? Aggodalmat érzel, ami alaptalanul gyötör? Bízd magadat teljesen gondviselésemre! Itt vagyok, mindent látok és nem hagylak el!
Vannak-e körülötted olyan emberek, akiknek szíve elfordult tőled, közömbösek és hidegek veled szemben, pedig te nem adtál okot rá? Imádkozz értük, és én visszaviszem őket hozzád, ha szükséges megszentelődésedhez.

Van olyan örömöd, amit szívesen megosztanál velem?

Megengednéd, hogy részt vegyek örömödben? Mondd el, ha öröm érte szívedet tegnap óta! Talán egy váratlan látogatás vagy hirtelen megszabadultál félelmedtől, leveleket kaptál vagy rád gondolt valaki? Talán megpróbáltatás ért, és te jobban kiálltad, mint ahogy remélted?
Mindezt én készítettem elő számodra, gyermekem. Miért ne adnál hálát a szavakkal: „Köszönöm, édes Jézusom!” A hála jótettekre indít és a jótevő szívesen hallja, ha megemlékeznek tetteiről.

Nem kellene valamit megígérned nekem?

Tudod, hogy a szívedben olvasok! Az embereket rá lehet szedni, de Istent sohasem! Légy tehát őszinte!
Elhatároztad-e, hogy el akarod kerülni a bűnre vezető alkalmakat, megválsz mindentől, ami bűnre csábít, hogy nem olvasol olyan könyvet, ami felizgatja képzeletedet és megszünteted azt a kapcsolatot, ami megzavarja lelki békédet? Barátságos és szeretetteljes leszel-e ezentúl azokhoz, akik megbántottak?

Végezz most lelki szentáldozást!

Ez a legfontosabb, amikor meglátogatsz. Szívből mondd: „Imádott Üdvözítőm, aki itt jelen vagy az Oltáriszentségben, mindenek felett szeretlek, mint jóságos Apám, jótevőmet és legkedvesebb barátomat. Nagyon bánom, hogy megbántottalak. Lelkem arra vágyakozik, hogy betérj hozzám. De mivel most nem vagyok méltó arra, hogy valóban a szívembe fogadjalak, ezért jöjj hozzám kegyelmeddel! Egyesíts magaddal és ne engedd, hogy újból elhagyjalak!”
Gyermekem, most pedig csendben, engedelmesen, szeretettel és alázattal térj vissza munkádhoz és szeresd Édesanyámat, a Szent Szűzet, aki a te Édesanyád is!
Aztán holnap jöjj el ismét még odaadóbb és szeretőbb szívvel!
Holnap újabb kegyelmeket és újabb áldásokat adok neked. Szeretetem azonban arra indít, hogy még valamit a szívedre kössek.

Vágyva vágyom arra, hogy nemcsak lélekben, hanem a valóságban is betérjek hozzád a szentáldozásban!

Teljesítsd ezért kérésemet, jöjj gyakran asztalomhoz! Egyed Kenyeremet és igyad Véremet, amit számodra készítettem! Ne engedd, hogy ettől bármi visszatartson! Jöjj, mihelyt körülményeid megengedik és szereteted hozzám hoz! Szívből bánd meg vétkeidet, azután fogadj hálás és őszinte szeretettel! Ha eszed Kenyeremet és iszod Véremet, akkor benned maradok és feltámasztalak az utolsó napon.
Fotó: Dobos Klára/Új Misszió

– Az angyalok kenyere – Oltáriszentségről nevezett Erzsébet nővér gondolatai az Oltáriszentségről IDE KATTINTVA
– Pio atya imája szentáldozás után – IDE KATTINTVA
Szent Antal térítő ,,szamársága” – az öszvér és az Oltáriszentség ITT

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot ? –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.