,,Minden igaz angyal szerelme”

Az olaszországi, gargonai Szent Mihály barlang Szent Mihály-szobra ,,vendégeskedett” egy hétig a miskolci, selyemréti Szent István-templomban 2022. decemberében. December 8-án, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása főünnepen a szobor előtt a főangyal segítségét kérték a megjelentek, Szent Pio atya imájával:
                Önátadás Szent Mihály főangyalnak
Az angyali karok csodálatosan nemes hercege, a Magasságos Úr jeles harcosa, akiben buzgó szeretet ég, lángol az Úr dicsőségéért, az engedetlen és lázadó angyalok rémülete, minden igaz angyal szerelme és gyönyörűsége, szeretnék igaz tisztelőid közé tartozni, és ezért ma Neked ajánlom és Neked ajándékozom magam.
Éber, őrző oltalmad alá helyezem magamat, családomat, barátaimat és mindazt, ami csak hozzám tartozik. Kicsi az én felajánlásom, hiszen nyomorult bűnös vagyok, de fogadd szívesen szívem szeretetét.

Emlékezz, hogy ha a mai naptól védelmed, pártfogásod alatt állok, akkor segítened kell egész életemben! Szerezd meg nekem a sok és súlyos bűnöm bocsánatát, a kegyelmet, hogy teljes szívemmel szeressem Istenemet, édes Üdvözítőmet, Jézust, Édesanyját, Máriát, minden embertestvéremet, akiket az Atya szeret, és a Fiú megváltott.
Eszközöld ki számomra azokat a segítségeket, amelyekre szükségem van, hogy eljussak a dicsőség Koronájához!
Védj meg mindig lelkem ellenségeitől, különösen életem utolsó pillanataiban! Jöjj el akkor, ó dicsőséges arkangyal, segíts engem a küzdelemben, és taszítsd távol tőlem, a pokol szakadékaiba azt a törvényszegő, és gőgös angyalt, akit az égi ütközetben legyőztél!
Mutass be akkor engem Isten Trónjánál, hogy Veled, Szent Mihály arkangyallal és az összes angyalokkal együtt énekelhessem a dicséretet, a tiszteletet és a dicsőséget Annak, Aki uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.
A nem emberi kéz által szentelt ,,mennyei bazilika”

Dél-Olaszországban, nem messze San Giovanni Rotondótól – ahol Pio atya is élt –, a Gargano-félszigeten fekszik Monte Sant’Angelo városa, s az a barlangból kialakított templom, amelyet Szent Mihály alapított és áldott meg. Ez az egyetlen szentély a világon, amelyet nem emberi kéz szentelt fel.
A történet szerint 490-ben elveszett egy sipontói nemes legjobb birkája. Keresésére indult, s meg is látta: egy barlang szája előtt térdelt. Nem tudott a közelébe jutni, mivel járható út nem vezetett oda. Ezért le akarta lőni, ám nyila visszapattant, és őt sebesítette meg. Elmesélte ezt püspökének, aki erre háromnapos böjtöt és bűnbánatot rendelt el. A végére érve megjelent Szent Mihály a püspöknek, és azt mondta: „Szent Mihály arkangyal vagyok, és mindig Isten jelenlétében állok. A barlang szent számomra, kiválasztottam magamnak, magam vagyok az őrizője. Ott, ahol a sziklák szélesre tárulnak, az ember bűneit megbocsátják. Amit itt imában kérnek, megvalósul. Ezért menj a barlanghoz, és szenteld fel a keresztény vallás számára”.
A püspök nem tette ezt, két évvel később azonban a mennyei seregek vezére segített neki egy csatában: Siponto városát pogányok ostromolták. Utolsó összecsapásukat menny­kövek és villámok kísértek – mire az ellenség eltűnt. Ekkor a püspök úgy döntött, mégis felszenteli a grottát, de az arkangyal újra megjelent neki, és elmondta: ő már megtette ezt. A főpásztor hét másik püspökkel, papokkal és hívekkel együtt körmenetben indult a barlanghoz, miközben sasok repültek felettük kiterjesztett szárnyakkal, hogy védjék őket az erős napsütéstől. A templomhoz érve meglepve látták, hogy ott már van cinóbervörös terítővel letakart oltár kristálykereszt­tel, és Szent Mihály arkangyal lábnyomát is megtalálták.
A „mennyei bazilikát” Szent Ferenc és sok más szent is meglátogatta, és csodák sora is köthető a helyhez.

Szeretettel ajánljuk: – Ima Lemhényben ITT
Ha tetszett, megköszönjük, ha használja a MEGOSZTÁS-gombot ?