Fohász Szent Ritához

Szent Rita!
Istentől csodákkal kitüntetve te részesültél a ritka kegyelemben, hogy a kétségbeejtő helyzetekben különös szószóló és segítő vagy. Erős bizalommal térdelek előtted könyörülő szeretetedre hivatkozva, hogy segítségedet kérjem jelen szükségemben. 

Olvassa tovább!

Könyörgés betegekért

Minden beteg testvérünkért – de különösen édesanyámért imádkozom… Ki erre jársz, kérlek szépen, mondd el e fohászt. (Az oldal szerkesztője)

,,Istenünk, a te akaratod szerint peregnek életünk percei. Fogadd el könyörgésünket, amellyel beteg testvérünk számára irgalmasságodat kérjük. Add, hogy akinek elvesztésétől félünk, annak felgyógyulásán örvendezzünk! ÁMEN!”

Illusztráció: a sokat szenvedett Szent II. János Pál pápa tiszteletére nemesített rózsafajta.

KÖNYÖRÖGJÜNK! – Kormánynál…

RÖPKE FOHÁSZ – Autósoknak/autósokért 

  1. Add, hogy kerüljünk minden féktelenséget és meggondolatlanságot a vezetésben!
  2. Ne engedd kihülni a szeretetet és részvétet a szívünkből, hogy mindig készséggel segítsünk az utakon bajbajutott testvéreinknek.
  3. …Végül arra kérünk, ne csak földi célunkhoz jussunk el biztonságban, hanem az örök élet végső céljához is: Krisztushoz – hallottuk a fohászt a marcali templomban Szent Kristóf ünnepén.
    A képsorokon: Kiss Iván esperes-plébános járműveket áld meg 2017-ben Szent Kristóf ünnepén Marcaliban, a templom előtti parkolóban.

Üzenet a közlekedőknek Marcaliból IDE KATTINTVA

Könyörgés – …egyházi oktatásért IDE KATTINTVA

(Köszönettel vesszük a megosztást, s örömmel várjuk feliratkozását hírlevelünkre.)

SZENTEK VELÜNK – Kilenc kedd Szent Antallal (2.)

Második keddre – remélni örök boldogságot

Szent Antal kilencedet kezdtünk a szent születésnapján, mely nap egyben Nagyboldogasszony ünnepe is. Hívjuk Önöket, tartsanak velünk kilenc kedden át ebben az imádságban, melyhez forrásként P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve szolgál.

Elmélkedés: Szent Antal Istenbe vetett reményéről

A kishitű ember igen hamar esik kétségbe. Tehát ahol nincsen eleven, erős hit, ott a reménynek sem lesz helye. Szent Antal az ő erős hitével csodákat is tett, tehát az ő reménye is erős, megingathatatlan volt.

Olvassa tovább!

Utazók imája Szent Antalhoz

,,…utazás a lélek javára”

Nézni, látni, pihenni… Bármerre járunk, térjünk be a templomokba (ott is, ahol nem ,,nevezetesség” az Isten háza), s bent ne csak fotózzunk, nézelődjünk, hanem szakítsunk időt csendes imára is. Utazás előtt pedig jólesik elmondani egy fohászt – például Szent Antalhoz.

Oh, nagy csodatevő Szent Antal! Kit Isten csodálatos kegyelme országokon keresztül vitt át hihetetlen rövid idő alatt, hogy utazásod célját elérjed…

Olvassa tovább!