,,Megszólaló” szentképek – Sétáljunk át a lelki hídon

Egy lap Bukovenszki Zoltán atya szentképgyűjteményéből, –
s a képhez íródott gondolatai:

,,A híd akadályokon ível át, megszüntetve azokat,
ami nagyon fontos a mai zűrzavaros, ellenséges világban,
ahol egyre inkább az ember embernek farkasává válik.” 

2020 a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus éve. 3. esztendeje készíti fel a Magyar Katolikus Egyház a krisztushívők nagy családját e különleges szentévre, amikor Mária Országa 82 év után ismét vendégül láthatja a világ katolikusait, és hitet tehet a Legméltóságosabb Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus mellett.

Gyűjteményemben található néhány korabeli emlékkép, képeslap a 82 évvel ezelőtti szentévből, így adott, hogy az év folyamán bemutassunk pár darabot ezekből a mára már megsárgult, olykor töredezett lapokból.
Az akkori kongresszusi embléma nagyon kifejező, sok üzenetet hordoz. A kör alakról eszembe jut Jézus apostolainak mondott felszólítása: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek!” (Mt 28,19) A világ keresztényei gyűltek össze akkor is és most is, hiszen a világ sok országában jelen van az Egyház, és ma is hirdetik az örömhírt mindenkinek.
A kör két peremét a legnagyobb magyar által megálmodott és Adam Clark által megvalósított Lánchíd köti össze. Nemcsak a székesfőváros két partját, nemcsak a Duna kék szalagjával ,,kettéválasztott” Magyarországot köti össze, hanem az embereket is. A híd akadályokon ível át, megszüntetve azokat, ami nagyon fontos a mai zűrzavaros, ellenséges világban, ahol egyre inkább az ember embernek farkasává válik. A Hit, mint lelki híd összeköti az embereket, és egy nagy családdá gyűjti össze az ég alatt a földön, amit a jelkép háttere is érzékeltet.
Történik mindez leginkább ott, ahol „a föld és az ég asztalunknál összeér…” (Sillye Jenő). Vagyis a szentmisén, a Legszentebb áldozatban. Jézus újszövetségi áldozata újul meg minden alkalommal, midőn bárhol a világon az „alter Christus”-ként jelen lévő Krisztus papságában részesült áldozár kimondja az alapítás szavait: „Ez az Én Testem…, ez az Én vérem!” A jelkép közepén tündököl a kenyér és a bor, mely az Egyház éltető kenyere, melyet a pap nyújt mindazoknak, akik vágynak a Legszentebb Oltáriszentségben találkozni Jézussal. „Aki eszi az én Testemet és issza az Én véremet, az bennem marad és én őbenne (Jn 6, 56).
Ahogy a kő – és a lelki – híd összeköt annyi mindent és mindenkit, úgy az Oltáriszentség is összeköti a megkeresztelt és a szentáldozás kegyelmében részesült embereket, éljenek a világ bármely pontján.
Hitvallás volt ez 1938-ban, a II. világháború kitörése előtt egy évvel és hitvallás kell, hogy legyen 2020-ban – és minden szentáldozás alkalmával is. Tegyünk tanúságot a Szent évben hitünkről, a szentségi Jézusról, aki az Út, az Igazság és az Élet (Jn 14, 6), mert csak a Fiú által jutunk el a Szentlélekben az Atyához (vö. Ef 2. 18).

Könny és vér – IDE KATTINTVA
– Feltámadások IDE KATTINTVA
– Hitvallás gyászjelentéssel ITT

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot 🙂 –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.