…ki vágytál az Oltáriszentség után

,,Kis Szent Teréz, mosolygós vigasztalónk
– Könyörögj érettünk!”

Litánia Lisieux-i kis Szent Terézhez

Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! – Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! – Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen – Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten – Irgalmazz nekünk!
Szentséges Szűz Mária – Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja – Könyörögj érettünk!
Szüzek Szent Szüze Kis Szent Teréz – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, a gyermek Jézus nevének viselője – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, Jézus Szívének tavaszi virága – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, az Egyház szívének szeretet lángja – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, szüleid boldogsága – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, családod kis királynője – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, élő nővéreid példaképe – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, a családok segítője – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, kit a Szent Szűz, mosolyával megyógyított – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, kit a Szent Szűz gyermekévé fogadott – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, kit a Szent Szűz skapuláréval felruházott – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, kit a Szent Szűz, Fia arájává fogadott – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, ki vágytál az Oltáriszentség után – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, ki az elsőáldozók dísze voltál – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, ki a szentségi Jézusnál oly sokat időztél – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, te Jézus Vérén nevelkedett bárány – Könyörögj érettünk!
A Karmelita Rendért lelkesedő szent Terézke – Könyörögj érettünk!
A világnak búcsút mondó szent Terézke – Könyörögj érettünk!
Hivatásod felé küzdve siető szent Terézke – Könyörögj érettünk!
A jámbor életre édesgető Terézke – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, az ősi Kármel szűz hajtása – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, a szeráfi Szent Terézia leánya – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, a kereszt titkának énekese – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, az életszentség mesternője – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, a kármelita ujoncházak pártfogója – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, a missziók pártfogója – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, a kolostorok gyöngéd gondozója – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, a zárdalakók vonzó példaképe – Könyörögj érettünk!
A hitterjesztésben apostolkodó Szent Teréz – Könyörögj érettünk!
A papokért áldozattá lett Szent Teréz – Könyörögj érettünk!
A szeretet vértanúságát elszenvedő Szent Teréz – Könyörögj érettünk!
A szüzek közt tündöklő Szent Teréz – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, korunk szentje – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, mosolygós vigasztalónk – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, betegségünk csodás orvosa – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, haláltusánk békegalambja – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, az életszentség útján a ,,kis út” megmutatója – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, kisértéseinkben testvéri szabadítónk – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, kételyünkben világosságunk – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, írásaival lelkünk üdítő forrása – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, a bűnök tengerén a lelkek halásza – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, a kicsinyek táborának ezüstharsonája – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, Jézus karjaira hagyatkozott gyermek – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, az égnek rózsaesőt hullató szentje – Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, az Anyaszentegyház doktora – Könyörögj érettünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! – Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk kis Szent Teréz! – Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Urunk, Jézus, te azt modtad: ,,Ha csak nem lesztek olyanok, mint a kisdedek, nem mentek be a mennyek országába.”
Engedd kérünk, hogy kis Szent Teréz mélységes alázatosságát és gyermeki egyszerűségét követve az örök haza jutalmát elnyerjük. Ámen.

Forrás: Világháló

(Köszönettel vesszük a megosztást, s örömmel várjuk feliratkozását hírlevelünkre.)

,,Szeretetből halok…” – Kis Szent Teréz haláláról IDE KATTINTVA
Kis Szent Teréz és a Szűzanya IDE KATTINTVA