,,Megszólaló” szentképek – Jelzőkből font imafüzér

Egy lap Bukovenszki Zoltán atya szentképgyűjteményéből –
s a képhez íródott gondolatai:

„Szelíd és alázatos Szívű Jézus – alakítsd szívünket a te Szíved szerint!”

Míg májusban a Lorettói litániában Szűz Mária felé fejezi ki tiszteletét a katolikus ember, addig júniusban Jézus Szentséges Szíve előtt borulunk le, és a litánia soraival elmélkedünk Jézusról az évszázadok alatt megfogalmazott és összegyűjtött, majd imafüzérré font jelzők segítségével.

Érdekes módon, míg májusban minden este elimádkozzuk a Lorettói litániát, addig a Jézus Szíve litániát az elsőpénteki imaórákon végezzük. Nem véletlen a hónap első pénteke, mert Alacouque Szent Margit látomásaiban Jézustól ezt a parancsot kapta.
Jézus különleges kegyelmeket ígért azoknak, akik tisztelik Jézus Szentséges Szívét és a hónap első péntekén gyónnak és szentáldozáshoz járulnak. Hosszú út vezetett az 1200-as évek német misztikusaitól addig, míg 1756-ban engedélyezte XIII. Kelemen pápa, és IX. Pius pápa 1856-ban kiterjeszti az egész világra Jézus Szíve tiszteletét és a litániát, melyet azóta is imádkozunk.
Az evangéliumok megörökítik számunkra, hogy miután Jézus meghalt a kereszten, egy római katona lándzsájával átdöfi a szívét, mely az isteni szeretet szimbóluma –, de a szív nem csak jelképe Jézus szeretetének, hanem valóságos emberségének kifejezése, melyet áldozatul adott értünk. A Szentírásban a szív egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot, az egész embert. Amikor Jézus szívét tiszteljük, egy konkrét valóságra hivatkozunk. A szívben Jézus istenemberi szeretetét is látjuk, tükrözi az Atya és az emberek iránti szeretetet. Ezért az isteni szívet is imádás illeti meg.
Amikor ránézünk Jézus Szentséges szívének ábrázolására vagy imádkozzuk a litánia sorait, jusson eszünkbe, hogy Jézus szeretetből vállalta magára a keresztáldozatot, hogy megváltson minket. „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.” (Jn 15, 13) Jézus a szeretet lángoló tűzhelye – mondjuk a litánia sorát. Ez a szeretet mutatkozik meg a Megtestesüléstől a Szentlélek eljö- vetelén át mind a mai napig mindabban, amit úgy nevezünk, Jézus Krisztus, és amit ez a név jelent számunkra. Jelentenie kell azt a tevékeny szeretetet, aminek a hitünk által a cselekedeteinkben kell megmutatkoznia. „Hit, mely a szeretet által tevékeny.” (Gal 5, 6) Ez a hármas kötelék jellemzi Jézus tanítását, melyet az evangéliumon ke- resztül nekünk is mutat, hogy a mindennapokban életre tudjuk váltani.
Ennek a hitből fakadó tevékeny szeretetnek a teljességéből mindannyian merí- tettünk és merítünk, ha Jézus Szentséges szívének tiszteletét megvalósítjuk életünkben. A Litánia sorai ehhez adnak útmutatást, mert Jézus az út, az igazság és az élet (Jn 14, 16), aki a legtökéletesebben megvalósította mindazt, ami az ember szá- mára is szükséges az üdvösség eléréséhez, ami az Igazi életre visz.
„Szelíd és alázatos Szívű Jézus – alakítsd szívünket a te Szíved szerint!”

Az előző rész – Csodás isteni jelenlét ITT

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot 🙂 –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.