Litánia Árpád-házi Szent Margit tiszteletére

,,Aki a keresztények bűneiért vezekelve engeszteltél…”

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten, – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, – Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten! – Irgalmazz nekünk!
Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, – Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szűz Szent Margit, – Könyörögj érettünk!

Szent Margit, akit senki és semmi el nem vont Isten szeretetétől,
Szent Margit, akit az Eukarisztikus Jézus éltetett,
Szent Margit, aki senkit meg nem vetettél és meg nem ítéltél,

Szent Margit, aki elsőként igyekeztél teljesíteni elöljáróid parancsát,
Szent Margit, aki Krisztus szegénységét akartad utánozni,
Szent Margit, aki szerzetesi fogadalmadhoz erős akarattal mindig hű maradtál,
Szent Margit, aki tudatosan kerested az utolsó helyet,
Szent Margit, akit Krisztus szenvedése könnyekig meghatott,
Szent Margit, aki az alázatos Jézus követője voltál,
Szent Margit, aki a betegek ápolásában nem kímélted magadat,
Szent Margit, aki mások szolgálatát mindennél előbbre helyezted,
Szent Margit, aki közösségedben és családodban segítettél békét teremteni,
Szent Margit, aki megvigasztaltad a szomorkodókat és a gyászolókat,
Szent Margit, aki sohasem feledkeztél meg a szegényekről és a nélkülözőkről,
Szent Margit, aki a keresztények bűneiért vezekelve engeszteltél,
Szent Margit, aki imádságban virrasztva imádtad az Urat,
Szent Margit, aki a szűzi tisztaság példája vagy,
Szent Margit, aki a betegekkel és szenvedőkkel együttéreztél,
Szent Margit, az Anyaszentegyház igazi leánya,
Szent Margit, aki a rendi szabályok megtartásában mindenkit megelőztél,
Szent Margit, aki megbocsátó jóságoddal és szelídségeddel nővéreid épülésére voltál,
Szent Margit, aki csodáiddal halálod után is sokakon segítettél,
Szent Margit, a domonkos nővérek magyarországi kongregációjának védőszentje.

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, – Irgalmazz minekünk!

Könyörögjünk!
Istenünk, Árpád-házi Szent Margit a te kegyelmedből fonta egybe a szűzi élet szépségét a jó cselekedetek érdemével.
Engedd, kérünk, hogy könyörgésére az üdvösséges bűnbánattal visszaszerezzük lelkünk tisztaságát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.

Szeretettel ajánljuk: Jézus Szíve-litánia IDE KATTINTVA
Litánia Páduai Szent Antal tiszteletére IDE KATTINTVA
Magyar litánia ITT

Szent Margit hópelyhes emlékezete – VIDEÓKÉPESLAP, ITT

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot 🙂 –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.