Litánia a Szentcsaládhoz

,,…Veletek örvendjünk a mennyben – Jézus, Mária, Szent József – Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!”

Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! – Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! – Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten — Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen – Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten – Irgalmazz nekünk!
Szentséges Szűz Mária – Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja – Könyörögj érettünk!
Szüzeknek Szent Szüze – Könyörögj érettünk!
Krisztusnak Szent Anyja – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, Szent József jegyese – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Jézust a Szentlélek által méhedbe fogadtad – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Szent Józseffel Betlehembe mentél – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Jézust Szűz méhedben hordoztad – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Betlehemben szállást nem találtál – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki betlehemi istállóban voltál kénytelen beszállani – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, a betlehemi istállóban Jézust szűzen szülted – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Jézust a betlehemi istállóban jászolba fektetted – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki a három szent királytól imádtatni láttad Szent Fiadat – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Jézust, Szent Fiadat, körülmetéltetni láttad – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Jézussal Egyiptomba futottál – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki a hosszú utazásban elfáradván Jézussal a szamár hátára ültél – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Egyiptomba sokat keseregtél – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Szent Józseftől megvigasztaltattál – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, kinek Szent József hűségesen szolgált – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Szent Józseffel esdekelve éjjel-nappal imádkoztál – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Szent Józseffel együtt a kisded Jézusban gyönyörködtetek – Könyörögj érettünk!

Ó, Szentcsalád, Jézus, Mária, Szent József – Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Ó, Szentcsalád, Jézus, Mária, Szent József – Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Ó, Szentcsalád, Jézus, Mária, Szent József – Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!

A ti áldásotok legyen rajtunk – Jézus, Mária, Szent József  – Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Nektek élünk és halunk – Jézus, Mária, Szent József – Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Szívünk és lelkünk nektek ajánljuk – Jézus, Mária, Szent József – Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Engedjetek a ti karjaitokon meghalni – Jézus, Mária, Szent József – Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Veletek örvendjünk a mennyben – Jézus, Mária, Szent József – Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján – Jézus, Mária, Szent József – Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
A megholt híveknek engedjetek örök nyugodalmat – Jézus, Mária, Szent József – Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! – Irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! – Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! – Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!

Három Miatyánk
Három Üdvözlégy

Uram, hallgasd meg könyörgéseinket és a mi kiáltásaink jussanak elődbe! Ámen.

Könyörögjünk!
Alázattal és legmélyebb buzgósággal üdvözlünk, köszöntünk titeket, ó Szentcsalád, Jézus, Mária, Szent József!
Hálát adunk a teljes Szentháromság egy Istennek, hogy itt szemlélhetjük felszentelt képetek.
Ó, bár az angyalok harsány nyelvével bírhatnánk, hogy ezen hajlékban méltóképpen áldhatnánk
és magasztahatnánk titeket, ó, Szentcsalád – Jézus, Mária, Szent József!
Kérünk, adjatok nekünk oly buzgó érzelmet, szívünkbe és lelkünkbe,
hogy a legforróbban szerethessünk titeket!
Add reánk szent áldásaidat ó Szentcsalád – Jézus, Mária, Szent József!
Áldj meg mindannyiunkat, akik most ezen hajlékban összejöttünk, hogy titeket méltón tisztelhessünk.
Áldd meg ó Szentcsalád a mi családjainkat, és azokat is, akik ezen ájtatosságban nem vehetnek részt,
ámbár szeretnének itt megjelenni, de a körülményeik nem engedik.
Áldd meg ezt a családot is, aki most hajlékába befogadta felszentelt képedet
és megnyitja hajléka ajtaját, hogy a hű tisztelők bejöhessenek tiszteletedre.
Áldd meg ó Szentcsalád – Jézus, Mária, Szent József a siránkozó elmaradott szegény árvákat,
akiknek már nincs senki vigasztalójuk, sem atyjuk, sem anyjuk, gyászba borult fényes csillaguk.
Ó, áldd meg Szentcsalád – Jézus, Mária, Szent József a bús szívű özvegyeket,
akiknek élettársuk a föld alatt nyugosznak, oda van minden boldogságuk,
nincsen számukra ez életben öröm, csak keserű üröm.
Áldd meg ó Szentcsalád, magyar hazánkat, főpásztorainkat és lelki atyáinkat,
áldd meg az egész kereszténységet, hogy dicsérje, magasztalja drága szent nevedet!
Végre áldj meg mindannyiunkat!
Engedd, ó Szentcsalád, Jézus, Mária, Szent József, hogy ez életpályánkon titeket tisztelhessünk,
egykor veletek a mennyei boldogságban örvendhessünk, a mennyei koronára érdemesek lehessünk.
Engedd meg ó Szentcsalád – Jézus, Mária, Szent József, hogy úgy legyen! Ámen.
Imádkozzál érettünk ó Szentcsalád – Jézus, Mária, Szent József,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire, hogy meggyógyulhassunk testben és lélekben,
a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.

Forrás: Világháló – Szerencsés Zsolt, Litániák külöböző alkalmakra

(Köszönettel vesszük a megosztást, s örömmel várjuk feliratkozását hírlevelünkre.)

A kép Zakopánéban, a Szent Család-templomban készült – Fotó: Dobos Klára