Kérés kevesebb káromlásért

Gondolatok és imádság
a lelki tavaszodásért
Magyar emberektől sajnos gyakran hallani istenkáromlást. Leg­kisebb bosszúságainkért is ,,hiába ves­szük” Isten nevét! Más népek is használnak szitkozódó formu­lá­kat, de jellemzően nem Isten gyalázásával – vagy legalábbis sokkal ritkábban. Manapság nálunk annyira benne van ez a ,,levegőben”, hogy talán már észre sem vesszük. De ha kiélesített hallással ,,szippantunk” bele a járókelő-hétköznapokba, rájövünk, mennyit is vétünk a második parancsolat ellen.


(Egy szólást azért kiemelnék, amit nem szívesen sorolnék ebbe a kategóriába: ,,Az Isten áldjon meg!” – kiáltjuk oly­kor felháborodásunkban, de a dühből elő­törő mondat a Jóisten irgalmából re­mé­nyeim szerint gyalázkodásból áldássá szelidül…)

Az alábbi imádság Isten dicsőítése, imádkozhatjuk a káromlás go­nosz lelkületének visszaszorításáért…

Áldott légy

Áldott légy, mindenek Alkotója! Áldott légy, teremtő Bölcsesség!
Áldott légy, felfoghatatlan Szentség! Áldott légy, mindenható Szabadság!
Áldott légy, határtalan Szeretet! Áldott légy, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene!
Áldott légy, aki az élők Istene vagy és nem a holtaké!
Áldott légy, aki megközelíthetetlen fényességben lakozol!
Áldott légy, Világosság Atyja, akiben nincsen semmi sötétség!
Áldott légy, Szépség Szerzője! Áldott légy, kifürkészhetetlen Mélység!
Áldott légy Fiad megtestesüléséért a Szűz méhében!
Áldott légy az Evangéliumért, amit Fiad hirdetett!
Áldott légy Fiad kereszthaláláért és föltámadásáért!
Áldott légy a Szentlélek kiáradásáért! Áldott légy a hit ajándékáért!
Áldott légy, aki isteni természeted részeseivé teszel bennünket!
Áldott légy a földi nyomorúságban és áldott légy a mennyei dicsőségben!
Áldott légy mindenütt és mindörökkön örökké! Ámen

(Fotónk Szinpetriben készült. A település egyik érdekessége, hogy itt látható a világ legnagyobb könyve)

(Köszönettel vesszük a megosztást, s örömmel várjuk feliratkozását hírlevelünkre.)