Harmincéves az Új Misszió

Főszerkesztői gondolatok

Harminc évvel ezelőtt, 1989. augusztus első vasárnapján, címlapján a márianosztrai Szűzanya fekete-fehér fotójával megjelent az Új Misszió legelső száma. Az idei augusztusi címlapon – azóta megszépült, restaurált változatában – ugyanezt a festményt láthatják, immár színesben. Ugyanígy változott az elmúlt három évtizedben katolikus folyóiratunk is.
1989-et a rendszerváltás éveként tartjuk számon. A több mint negyven évig tartó kommunizmus-szocializmus után lehetősége nyílt Egyházunknak is a szabad működésre, amely a katolikus sajtó gyarapodását is eredményezte. A változás utáni lapok sorában az elsők között voltunk, csak az Igen c. katolikus ifjúsági lap előzött meg minket.

Mivel évtizedeken át az „átlaghívek” számára csak az Új Ember jelenhetett meg, úgy éreztük, szükség van egy olyan magazinra, amely sok képpel, rövid, érdekes írásokkal elsősorban a vallási élet elmélyítését szolgálja, és folyamatos tájékoztatást ad a kiemelt, fontos egyházi eseményekről. Példaképünk az akkori Jugoszláviában megjelenő, magyar nyelvű katolikus Hitélet volt, amely nagy népszerűségnek örvendett a magyarországi hívek körében is. A megszokottnál kisebb újságméretben is őket követtük.
A lapkiadáshoz az anyagi hátteret az akkori, „nagy” Egri Főegyházmegye plébániái adták össze. Kiadónk kezdetekben a miskolci Szent Anna Plébánia volt, majd 1992-től az Új Misszió Alapítvány, amelynek haláláig Seregély István egri érsek volt a kuratóriumi elnöke. Felelős kiadónk Zachár Géza egykori miskolci esperes, a Szent Anna egyházközség plébánosa volt.
A lapindítás egyfajta úttörőmunkának számított mindannyiunknak. A rovatokhoz, a témakörökhöz az adománygyűjtő körutak során az egri egyházmegyés atyák adtak javaslatokat. Így kezdtük el (talán az országban elsőként) a Lelkiatya válaszol rovatot, melynek haláláig Erdődy Imre sajóvámosi plébános volt a gazdája. Nyugodtan mondhatom, hogy személyében egy szent pap tanítása jutott el – a későbbi Keresztény Élet és a Katolikus Kalendárium révén is – szinte az egész országhoz. De hosszú éveken át írta és szerkesztette „Tegyétek, amit mond!” címmel a Mária-rovatot Antalóczi Lajos egri kanonok, egykori érseki könyvtárigazgató.
Az Új Misszió terjesztési körzete elsősorban az egri érsekség volt, s ma is az Egri Főegyházmegye újságának valljuk magunkat, bár olvasnak minket más egyházmegyékben, Budapesten, a Dunántúlon, Erdélyben, sőt a Tengerentúlon is.
Szinte lehetetlen felsorolni mindazok nevét, akik írásaik vagy segítségük révén az Új Misszióhoz tartoztak és tartoznak ma is, így inkább csak azokat az egy- kori szerkesztőbizottsági tagokat említem meg, akik már a mennyei asztalnál találkoznak: Zachár Géza, Erdődy Imre, Váradi József, Tóth Alajos, Kartal Ernő, Szabó István atyák. A Jóisten adjon nekik örök boldogságot az Ő országában!
Harminc év egy újság életében nagyon nagy idő. Bár az internet egyre inkább átveszi a hatalmat a média területén, azért bízunk benne, hogy még hosszú évekig eljuthatunk azokhoz a hívekhez és atyákhoz, akik a nyomtatott újsághoz ragaszkodnak. Bár nekik is ajánljuk az Új Misszió honlapját (www.ujmisszio.hu), amelyen nem a nyomtatott újság cikkeit olvashatják, hanem sok más érdekességet.
Köszönetet mondok most elsősorban hűséges olvasóinknak, a terjesztésben közreműködő atyáknak és világiaknak. Valamennyi volt és jelenlegi munkatársamnak: Dobos Klára szerkesztő-újságírónak, egyházi lektorunknak, Szarvas Péter atyának, újságcikkeink szerzőinek, valamint a lapterjesztés területén dolgozó kollégáimnak. És nem utolsó sorban azoknak a támogatóinknak, akiknek nevét – köszönetünk jeleként – folyamatosan közöljük az Új Misszióban és a Keresztény Élet hetilapban.
Tisztelettel és szeretettel: Czoborczy Bence főszerkesztő

Szeretettel ajánljuk: Szerkesztőségi kis csodáink ITT

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot 🙂 –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.