Fehérruhás ,,fényalak”

Templomkupolán sétáló nőalak

Kairó egyik külvárosában 1968. április 2-a és 1971. május 29-e között – az azóta újranevezett – Fényességes Szent Szűz nemzeti szentély (kopt temp­lom) felett több százezezren láthattak és fény­képezhettek egy Szűzanya-jelenést.

Kairói jelenés

A zeituni templomot 1924-ben építették a Szent család egyiptomi menekülésének tisz­­te­letére: a legenda szerint az épület mellett található fa alatt pihent meg Mária és Jó­zsef a gyer­mek Jézussal.

1968. április 2-án éjszaka különleges ese­mények kezdődtek a kairói külvárosban. Két muszlim autószerelő egy fehér ruhás női ala­kot látott átsétálni a szemben lévő templom kupoláján. Megijedtek, hogy leesett, ezért ér­tesítették a papot. Ám nem bukkantak a nyo­mára, így a papnak eszébe jutott, hogy je­lenés lehetett – amely nem csak egyszer jelent meg.
A be­számolók ugyanazokat a jellemzőket emelték ki: halvány, derengő fény övezte az alakot, gyakran sétált át a középső kupola fe­lett, néha a gyermekét is a karjában tartotta. Többször kísérték fehér galambok. Álta­lá­ban hosszú ideig látható volt, gyak­ran fél óráig is. Hamarosan tömegek zarándokoltak ide, s több csodás gyógyulás is történt. Keresztény, muszlim, zsidó és ateista, szkeptikus szem­ta­núi egyaránt voltak az eseményeknek, mely oly nagy hatással volt rájuk, hogy hosz­szú évtizedek múltán is fel tudták idézni. „A saját szememmel láttam” – hangoztatta egy interjúban Buthros Cayid atya, Shenouda kopt pápa bátyja, a templom plébánosa. „Első al­kalommal órákon keresztül csodálhattuk a ragyogó jelenést, a tömeg folyamatosan ki­áltozott: Szent Mária! Szent Mária! Szűz­anyánk, kö­nyörögj érettünk!”…
Saraim Wasily egyike volt a több ezer embernek, akik a je­lenés miatt zarándokoltak Egyiptomba. „Kétszer láttam” – emlékszik. „Magas volt és fényes. Egyszer egy csecsemőt tartott a karjában. Min­denki aki ott volt, látta őt és uj­jongott. Mindenki egy hitet érzett a szívé­ben – musz­limok és keresztények egyaránt.” A kairói rendőrség már a jelenést követő első napokban lezárta és átvizsgálta a temp­lom közvetlen környékét, mivel úgy gondol­ták, a jelenséget valaki filmvetítőgéppel, mes­terségesen idézi elő. Ám nem találtak semmit. A kopt egyház feje, VI. Kryillos tekintélyes püspökökből álló bizottságot küldött vizs­gá­lódni a helyszínre. A Szent Szív katolikus apá­cái szintén készítettek beszámolót, amelyben megerősítették a jelenést, és elküldték VI. Pál pápának. A jezsuiták részéről Henry Habib Ayrout atya volt a szemtanúk között. Vatikáni álláspont tudomásunk szerint még nincs a jelenéssel kapcsolatban.

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot 🙂 –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.

Könnylenyomat Gyergyószentmiklósról IDE KATTINTVA