A ,,legmagyarabb lengyel város”

LENGYEL-MAGYAR: Séta Tarnowban

,,Fogalmatok sincs, mennyire szerettem min­dig Tarnówba jönni!” – fogalmazta meg kötődését e len­gyel városhoz 1987-ben Szent II. János Pál pápa, s a lengyel-ma­gyar kapcsolatokat erősítő tör­­ténelmi szá­lak miatt a ma­gyar zarándo­kok szívéhez is kü­­­lönösen közel áll Tar­nów városa.


Bár 1529 márciusában itt lelt mene­dékre Szapolyai János, miután I. Ferdi­nánd kezére került Magyaroszág, de fontosabb a hely kultikus személyiségének nyomába eredni: itt született Bem József tábornok, két ország nemzeti hőse. A Városházán ki­állítás idézi meg a tábornok életét, katonai pályafutását. A tábornok hamvai előtt a Strzelecki Park impozáns mauzó­le­umá­ban tiszteleghetünk, szobrát pedig a Wał­o­wa utcában lelhetjük.
A város terei között ta­lál­juk a Petőfi Sándorról elnevezettet is, melynek éke egy székelykapu, rajta egy részlet Petőfi: Az erdélyi hadsereg című versének lengyel fordításából, s szobra is került oda költőnknek. A Tarnówi Körzeti Múzeum gyűjteménye őrzi az Erdélyi Kör­kép darabjait: az1897-ben festett, 120 mé­ter hosszú és 15 méter magas kép a Bem Jó­zsef tábornok által vezetett magyar se­regnek, s az 1849. március 11-ei nagy­sze­be­ni csatának állít emléket.
A különleges lengyel faépítészet egyik szép emléke a Burek városrészben találha­tó: a gótikus stílusban épült Legszentebb Szűz Mária templom, melyet 1440-ben szen­tel­tek fel.
A reneszánsz emlékeket töb­bek kö­zött a belvárosban nézhetjük meg: az óvá­rost a „re­neszánsz gyöngyszeme”-ként is emle­ge­­tik. Impozáns, XV. században épült szé­­kesegyháza többek között tízegy­néhány mé­ter magas, monumentális síremlékei ré­vén egyedi, itt találjuk a Tarnówi Egy­ház­me­gyei Múzeumot is. Szakrális helyei között kiemelkedő a több­százezer zarándokot fogadó tuchówi Má­ria Szentély.
Ebben a városban található a világ lenagyobb papi szemináriuma, ahonnan nagyon sok misszionárius indul hitünk terjesztését szolgálva.     M. G.    

További fotók IDE KATTINTVA

Petőfi Sándor: Az erdélyi hadsereg

Mi ne győznénk? hisz Bem a vezérünk,
A szabadság régi bajnoka!
Bosszuálló fénnyel jár előttünk
Osztrolenka véres csillaga.

Ott megy ő, az ősz vezér; szakálla
Mint egy fehér zászló lengedez;
A kivívott diadal utáni
Békeségnek a jelképe ez.

Ott megy ő, a vén vezér, utána
A hazának ifjusága mi,
Igy kisérik a vén zivatart a
Tengerek szilaj hullámai.

Két nemzet van egyesűlve bennünk,
S mily két nemzet! a lengyel s magyar!
Van-e sors, amely hatalmasabb, mint
E két nemzet, ha egy célt akar?

Egy a célunk: a közös bilincset
Összetörni, melyet hordozánk,
S összetörjük, esküszünk piros mély
Sebeidre, megcsufolt hazánk!

Küldd elénk, te koronás haramja,
Légiónként bérszolgáidat,
Hogy számodra innen a pokolba
Holttestökbül építsünk hidat.

Mi ne győznénk? hisz Bem a vezérünk,
A szabadság régi bajnoka!
Bosszuálló fénnyel jár előttünk
Osztrolenka véres csillaga!

(Bánfihunyad, 1849. március 26–27.)

(Köszönettel vesszük a megosztást, s örömmel várjuk feliratkozását hírlevelünkre.)

Kapcsolódó videó: A czestochowai kegyképnél IDE KATTINTVA

Dixie Tarnówból IDE KATTINTVA