A keresztbe kapaszkodva

,,FACEBOOK-KATEKÉZIS” 1.

,,Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg” – idézi Szent Pált egy facebook-csoport adminisztrátora. Napjainkban nagy luxus lenne nem úgy tekinteni a világhálóra, a közösségi portálokra, mint az evangelizációban is hasznos felületre. Hál’ Istennek van is sok hitélet köré szerveződő csoport, ahol a tagok beszélgetnek, együtt gondolkodnak akár teológiai felvetésekről, együtt imádkoznak. Ám oda kell figyelni, hogy ne kerüljön ki ,,akármi”, s ebben segítenek – a szentpáli mottó alapján – az adminisztrátorok. A Katolikusok vagyunk csoport ,,irányítóit” kértük, mondják el, mit jelent számukra ez a tevékenység –, amelynek már önmagában a vállalása is hitvallás.

MIKLENOVICS ARANKA
✓ Gyakorló katolikus hívő vagyok. Ma, amikor a technika vívmányai elkerülhetetlenek, és az élet praktikusan a közösségi oldalakon zajlik, illetve ott terjed az információ, nem lehet a vallási területet ebből kihagyni.

Fontosnak tartom, hogy azokhoz is eljusson az evangéliumi üzenet, akik nem mennek be a templomba, illetve nem foglalkoznak hitéletükkel. A közösségi oldalon elkerülhetetlenül belefut az ember olyan üzenetbe, ami előbb-utóbb érzelmileg is rátalál, és talán máskor is megnyitja az ilyen tartalmú oldalakat.
Vitatkozni felekezeti témában nem szeretek, mert a hit nem arról szól…, viszont az nagyon fontos, hogy erősítsük egymást. Ez megtörténhet felekezeti hovatartozáson felül is, hisz ha azt nézzük, ami összeköt, akkor biztos nem vitatkozunk. Ha papok, lelkészek lelkigyakorlatokon erősítik egymást, akkor a hívek számára is elfogadhatónak, jónak tartom a tartalmas, építő beszélgetéseket, tapasztalatcseréket, útmutatásokat.
CZIRÁNKU ANNA
✓ Én a személyes facebook-oldalamat is használom a hitem megvallására és annak kinyilvánítására, milyen jó Istenhez tartozni. Mert a keresztbe kapaszkodás nélkül nem is tudnék élni. Már nyugdíjas vagyok, sok mindent megéltem, sok megtapasztalásom van Isten szeretetéről, gondviseléséről. Nem kell a gyermekeimért sem aggódnom, hiszen életünk ott van Isten tenyerén –, tudom és vallom. A Katolikusok vagyunk közösségi oldalon keresztül is sokat tanultam, leginkább elfogadást, hogy ne erőltessek semmit. Hiszen Jézus se azt mondta, hogy győzködjétek az embereket, hanem azt: hirdessétek… Már tudom, mennyire fontos a személyes életünk, mint tanúságtétel. Lehet vele rombolni és építeni is. Egyszer azt mondtam Isten- nek, az én mennyei Atyámnak: én nem tudok sokat tenni, szinte semmit, és az is csak olyan kicsi mint egy homokszem. Azt mondta: …Nézd a tenger fövenyét, az is homokszemekből áll össze… Biztatok mindenkit: tegye a napi dolgát hittel-szeretettel. Bármilyen kicsinek tűnik is, van értelme!
GYÖRGY TÜNDI
✓ Hitünk megvallásának egyik lehetősége, hogy a facebookon hirdetjük az Evangéliumot. Tapasztalatom szerint egyszerűbb és hatékonyabb ,,idegeneknek” beszélni Jézus szeretetéről, megváltó kereszthaláláról. Akik csoportunkhoz csatlakoznak, mindig valamilyen céllal teszik, sokan aktív keresők, akik valamiért szintén ,,idegeneknek” nyílnak meg könnyebben. Ezt kihasználva tudjuk Istenhez közelebb vezetni testvéreinket. Nekünk, hitvallóknak pedig a sok elutasítás és bántás mellett szükségünk van egymás támogatására, megerősítésére, hogy mi is közelebb juthassunk ezáltal egymáshoz és Mennyei Atyánkhoz. Vitáinkból is csak tanulhatunk, így egyre tisztábban adhatjuk tovább hittételeinket és dogmáinkat a már megtért testvéreinknek, segítve ezzel őket a ,,keskeny úton”, Jézussal járni.
MOLNÁR ISTVÁN
✓ Korunkban a médiára nagy szükségünk van, hisz ez is egyfajta lehetőséget teremt a misszióra! Igaz, oda kell figyelnünk, hogy a Szentlélek vezesse e munkát! Az is igaz, hogy e földi létben élünk, mozgunk és vagyunk, így ezzel is foglalkoznunk kell (lásd politika), de csak addig a szintig, amíg kihatása van a hitre, erkölcsre.
Fontosnak tartom az ökumenikus szemléletet, ami nálunk Vecsésen hála Istennek működik, minden hónap első szombatján a lelkészség (papság) összeül, és nem a széthúzást keresik, hanem azt, ami összeköt! Én is azon az állásponton vagyok, hogy a csoportban is ugyanezt kell tenni! Bár a csoport nevében is katolikus, de amíg az összetartozást keressük, addig szívesen látunk a tagok között más felekezetű híveket is!
KŐVÁRI LÁSZLÓ
✓ Számomra megtiszteltetés, hogy adminisztrátorként segíthetek, szükség van rám. Mert sokféle ember van, akik mindenfélét szeretnének megosztani, sokszor olyat is, amit a mi köreinkben nem lenne jó közreadni. Résen kell lennünk.
Az Egyháznak az örömhír terjesztésére minden lehetséges és erkölcsös eszközt fel kell használnia. A facebookon csak tagjai által van jelen, ezért szükséges, hogy elkötelezett és képzett tagok vigyázzák mindazt, ami itt megjelenik. Hogy más vallásúak is írnak ide, az szerintem jó, hiszen csak annak a hite fejlődik, akiét próbára teszik. Hiszen meg van írva: „aki áll, vigyázzon, nehogy elessen!” A kérdezőknek útmutatással, az ellenvélemé- nyen lévőknek hitünk kifejtésével tudunk segíteni. A támadókat okos, átgondolt szavakkal tromfolni kell, de a ,,trollkodók” eltávolítása is kötelességünk, s emiatt nem kell lelkismeretfurdalást éreznünk. Végső soron a cél az, hogy békességben tudjunk beszélgetni és mindezek által előre is haladni.
BARÁT MAJA MÁRIA
✓ ,,Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg” – írja Szent Pál a thesszaloniki hívőknek, de írhatná nekünk, facebookon böngészőknek is.
Megismertem ott szilárd hitű, tanúságtevő embereket, és én is szeretném mindenkivel megosztani, hogy Istennel lenni jó. Mindig, viharok közepette is. Ő akarja, hogy Vele legyünk, barátainak választott bennünket. Ez sokszor nehéz, de megéri. Egyszerre csak egyet kell lépni, Isten válaszként százat lép felénk. Nem kér tőlünk olyat, ami ne a javunkat szolgálná, vagy amit nem tudunk megtenni. És annyi mindent ad! Jó lenne, ha ezt mindenki észrevenné, megtapasztalná, befogadná. Isten nem szimplán az ember egyetlen esélye, hanem az öröme, boldogsága, kiteljesedése. Más felekezetűek a csoportban a bibliai idézeteket vagy a hit gyakorlását néha egészen máshogy értelmezik, erről beszélgetünk, de hittételeket nem engedünk megkérdőjelezni.

(Megjelent a 2019. júliusi Új Misszióban)

AJánlott videó:
– ,,Atyai” szavalat – Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott IDE KATTINTVA
– Régi magyar áldás, ITT

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot 🙂 –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.