Hitújonc a háborgó habokban

Történetek az Oltáriszentségről 

Ugrás a szentségi Jézussal

Szent Ambrus (340–397) bátyja, Szent Satyrus temetésén mondott beszédében a következő történetről emlékezett meg:
– Egy alkalommal, amikor Saty­rus Afrikából Itáliába hajózott, a tenger hirtelen erősen kezdett hullámozni; az ég teljesen elsötétült. A villámok fülsiketítő dörgés­sel csaptak le a már közeli partokba. A vihar a sziklás part felé sodorta a hajót. Az utasok között keresztények is vol­tak, kik az Oltáriszentségtől vártak segítséget – abban az időben megengedett volt, hogy a világi személyek is ma­guk­kal hordhatták az Oltáriszentséget.

Satyrus nagyon kérte őket, hogy őt is ré­sze­sítsék ebben a kitüntetésben, de ő akkor még csak hitújonc volt, nem volt megke­resztelve, s a hitújoncoknál nem lehetett Oltá­ris­zentség. A sok könyörgés után, tekintettel a ha­lálve­szede­lemre, végre neki is adtak egy kis részt a Szentostyából, amit a nyakában lógó aranyozott tar­tóba tett. A vihar egyre fenyegetőbb lett, a hajó a biztos pusztulás előtt állt. Né­hány száz méternyire sziklák meredeztek a sötét távolban. Az utasok és a tengerészek minden arra alkalmas tárgyat a vízbe dobtak, hogy ezek segítségével úszni tud­hassanak.
Satyrus nem ily módon akart megmenekülni. Minden bizalmát abba vetette, kit mellén hordozott. Vissza­emlé­kezett a Genezáreti-tó jelenetére, mikor a tanítványok az alvó isteni Mestert fölkeltették: „Urunk, ments meg minket, mert el­veszünk”. Az Úr Jézus parancsolt a sze­leknek, s a háborgó tenger elcsendesedett. Bízva a szentségi Jézusban, kit magá­nál tartott, beleugrott a háborgó hullámok közé e felkiáltással „Uram, ments meg en­gem, mert elveszek!” S íme valami lát­ha­tatlan erő fenntartotta a víz színén a fe­n­yegető sziklák s hullámok között, és sér­tetlenül a parthoz vezette.
Mély hálával mondott köszönetet a szentségi Mesternek szerencsés megme­ne­küléséért, s megígérte, hogy mihelyt temp­lomhoz ér, kérni fogja a megkeresztelését.
(Szent Satyrus emlékét szeptember 17-én ünnepeljük.)

(Köszönettel vesszük a megosztást, s örömmel várjuk feliratkozását hírlevelünkre.)

Előző rész: ,,Fejedelmi” hitvallás IDE KATTINTVA