Zarándokház a Bethániában

Az idei pünkösd mindenütt más lesz, mint az eddigiek… A szikszói Bethánia Szeretetotthon Jópásztor kápolnája is zarándokok nélkül marad, pedig közel 10 éve, hogy a Mária út része, pihenőhelye lett az egykori zárda, jelenlegi idősek otthona és óvoda intézményegyüttesének gyújtópontjában található kápolna. Az ide imádkozni, megpihenni betérő zarándokok közül sokan éltek át itt olyan élményeket, amelyek később is visszahozták őket a Mária útra.

Most azonban fizikailag biztosan nem találkozhatnak velük a gyerekek és idősebbek, hiszen a járvány miatt látogatási és kijárási tilalom alatt áll az idősek otthona, az óvoda pedig csak részben működik – és a zarándoklat sem indul el.
Ez a helyzet talán sejtetni enged a földi életünkön túliból egy kicsit. A lélek-találkozásaink, az Istennel megélt ,,most jó helyen vagyok” élménye fizikai valóságunk észlelésének nélkülözésével kell, hogy megtörténjen. Ha lélekben összegyűlünk, akkor találkozhatunk az Istenben, az Istennel és egymással.
– Hálaadásban, ennek megéléséhez kérjük idén a kápolnában a Szentlélek segítségét: hogy a testi nehézségek megélése lelkünk épülésének útja legyen – mondta Szögeczki József intézményvezető. – Hogy képesek legyünk belső utainkat Jézus segítségével állhatatosan járni. Hogy meg- és felismerjük a végig mellettünk álló Gondviselő szeretetét. Hogy elfogadjuk Őt, és engedjük, hogy gondoskodjon rólunk. Ehhez persze el kell engednünk félelmeinket, aggódásainkat, bizalmatlanságainkat, bálványainkat…, amelyekhez oly sokszor ragaszkodunk. De ezek nem mások, mint hitetlenségünk önmagunkba és pótszereinkbe kapaszkodó megnyilvánulásai… Ezek helyett szeretnénk megengedi magunknak, hogy a Jópásztor ölében megpihenjünk, megnyugodva, a hála érzésével!
…Hálát adhatnak azért is az intézményhez tartozók, mert eddig csak a kápolna állt a zarándokok rendelkezésére, a jövőben azonban legalább ötüknek szálláshelyet is tudnak biztosítani. Ugyanis Magyarország Kormánya támogatta támogatta a Bethánia Szeretetotthon ,,Zarándokház kialakítása” című projektjét.
Az otthon, amely a Szociális Missziótársulat női szerzetesrend fenntartásában működik, vállalta, hogy a támogatásból az intézmény területén lévő önálló épületben berendez a Mária út zarándokai számára pihenést és szálláslehetőséget biztosító részt. A támogatás eszközbeszerzési lehetősége segítségével idén 5 ágyat, hozzájuk ágymatracokat, 5 éjjeliszekrényt, ugyanennyi konyhai étkezőszéket és egy asztalt tudtak vásárolni. Az épület felújítása még várat magára, arra egyelőre nem kaptak támogatást.
A nővérek Bethánia Háza egykor fogadta a szociális munkára kész szerzetes jelölteket, szerzetes nőket. A karizmájukat gyakorló nővérek segítségével pedig befogadta és támogatta az árva gyerekeket vagy a fiatalkorú elítélt lányokat is. Most pedig a zarándokokon kívül, az óvodában az életük első intézményes lépéseit tevő gyerekeket, az idősek otthonában pedig az életük tapasztalatát összegzőket fogadják a ,,világi” munkatársak.

(Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság döntése alapján – a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével – az EGYH-KCP-19 ,,Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” pályázati jogcímen 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Bethánia Szeretetotthon ,,Zarándokház kialakítása” című projektjét.) 

ALBUM: Mária út ITT

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot 🙂 –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.