Szerelem – viharos időkben is

Tanácsok IV. Boldog Károly magyar királytól
és Zita királynétől

Nem véletlen, hogy az Egyház Boldog Károly liturgikus ünnepnapját a király házasságkötésének évfordulójára tette. A hagyomány szerint a szentekről haláluk évfordulóján emlékeznek meg. Boldog Károly esetében azonban ez nem így történt.


Boldog Károly mindamellett, hogy Magyarország utolsó királya, Ausztria utolsó császára (az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó uralkodója) volt, egyben olyan vezető is, aki fáradhatatlanul dolgozott a békéért az I. világháború alatt. Ezen kívül családapa volt, aki hűséges férje volt Zitának. Tizenegy éven keresztül éltek házasságban, 1922-ig, Károly idő előtt bekövetkezett haláláig. Nyolc gyermeket neveltek fel együtt.
Egy birodalom vezetőjének lenni a háború alatt kétségkívül sok nehézséggel járt együtt, de Károly a vihar közepén se felejtkezett el házassága fontosságáról. Csodálatra méltó módon egyeztette össze Zitával való házasságát gyermekeivel és alattvalóival.

NE FELEJTSD: A HÁZASSÁG FŐ CÉLJA, HOGY A MENNYORSZÁGBA VEZESD HÁZASTÁRSADAT!

Egy nappal a királyi menyegző előtt Károly ezt mondta Zitának: „Most pedig segítsünk egymásnak, hogy eljussunk a Paradicsomba”. Könnyen elfelejtjük, hogy a házasság mindenekelőtt egy szentség. Ez azt jelenti, hogy Isten a házaspároknak különleges kegyel- meket adományoz a végső cél, az üdvösség eléréséhez. Isten sze- retné, hogy boldogok legyünk, és ezt azzal a ránk bízott feladattal érhetjük el, hogy segít- jük házastársunkat a szent élet megélésében.

BÍZD ISTENRE HÁZASSÁGODAT

Károly és Zita tudták, hogy ha kölcsönösen segíteni akarják egymást, hogy eljussanak a Paradicsomba, szükségük lesz minden segítségre, amit csak kaphatnak. Azon kívül, hogy katolikus szertartás során házasodtak össze, jegygyűrűjük belsejében egy különleges metszet volt látható. A felirat latinul a következőt tartalmazta: „Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix” („Oltalmad alá futunk, Isten- nek szent Szülője”). Egy régi imádságból való, ami azt a kívánságot fejezte ki, hogy Szűz Mária a házasságot vegye figyelő oltalma alá.

AZ ESKÜVŐ UTÁN MÁR NEM AZ ,,ÉN”, HANEM A ,,MI” LÉTEZIK

A házasságban gyakori a csábítása annak, hogy külön életet éljünk, külön hozzunk döntéseket, és ne „avatkozzunk bele” egymás dolgaiba. Ezzel szemben Károly és Zita egy csapat tagjainak tekintették egymást. Zita nagy ér- deklődéssel követte férje feladatait, és nem félt ötleteinek hangot adni. Amellett, hogy királyi párként dolgoztak együtt, a hit igazságaira is nevelték gyermekeiket. Nem csupán Zita feladata volt imádkozni tanítani a gyermekeket, hanem Károly is Isten szeretetét ültette el gyermekeiben, és imákat tanított nekik. Minden tekintetben komolyan vették a bibliai idézetet, miszerint „a kettő egy test lesz”.

FOLYAMATOSAN TÁPLÁLD A SZERELEM LÁNGJÁT

Az, hogy Károly az I. világháború alatt császár volt, magában hordozta, hogy sokat kellett utaznia, és életbevágóan fontos katonai döntéseket kellett hoznia. Fájdalmas volt számára, hogy ennyit kell távol maradnia feleségétől és családjától. Úgy döntött, hogy kiépít egy telefonvonalat a katonai tábor és a császári palota között, hogy Zitával minél többet tudjanak beszélgetni. Többször csak azért hívta fel a palotát, hogy a gyerekek felől érdeklődjön. Károly megértette felelősségteljes munkái mellett is, hogy a házassága és a családja prioritást érdemel. Tudta, hogy egy házasság kudarcba fullad, ha nem használunk ki minden lehetőséget, hogy tápláljuk a szerelem lángját.

ÖRÖKKÉ SZERESD A MÁSIKAT, MINDEN MEGPRÓBÁLTATÁSON ÁT

Az újonnan házasodott párok gyakran meglepődnek, hogy milyen hamar alábbhagy a szerelem kezdeti fellángolása, és már nem „érzik” ugyanazt a szeretetet a párjuk iránt, mint ko- rábban. Ez az érzelmi hiány lehangolhatja kö- zös életüket. Károly és Zita ellenben kitartottak a szeretetben akkor is, amikor nehézségek adódtak. Miután Károly szembekerült azzal a megaláztatással, hogy saját országából száműz- ték, feleségével úgy összetartottak, mint az- előtt soha. Nem sokkal később egy jóval na-gyobb próbatétellel kellett szembenézniük: Ká- rolynak tüdőgyulladása lett, ami gyors halálá- hoz vezetett. Feleségéhez intézett utolsó sza- vai ezek voltak: „Az irántad érzett szeretetem végtelen”. Zita a következő 67 évben fájdalma jeléül feketébe öltözött. Szeretetük több volt, mint érzés; egy döntés volt egymás mellett a kölcsönös szeretetről, „amíg a halál el nem választ”, és még tovább.
Forrás: Világháló

Lelkitükör házastársak részére ITT
Férfinak és nőnek teremtve – antigenderista elköteleződés IDE KATTINTVA

Kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot 🙂 –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.