NEKünk – …a Miskolcról indult kölni kántor

Mustos Edit:
,,…fontos lenne, hogy tudatosodjon bennünk:
az Oltáriszentség vétele megerősít és megőriz.”

Tekinthetjük ajándéknak is az újabb évet a járvány miatt elhalasztott Eucharisztikus kongresszusig, hogy az Oltáriszentségben jelen lévő, velünk lévő, köztünk élő, erőt adó és bátorító Krisztust ebben a helyzetben is felismerjük, egyre jobban szeressük és embertársainkhoz elvigyük, hogy általunk is az egész világ lelki megújulását szolgálhassa – vallja a Miskolcról indult Mustos Edit, a kölni magyar katolikus lelkészség titkárnője és kántora. A NEK-hez kapcsolódó gondolatait adjuk közre:

Május hónapban figyelmünk Máriára irányul, így önkéntelenül is felidézem, amikor a fatimai Mária-jelenések 100. évfordulóján a kölni magyar katolikus hívekkel mi is Fatimába zarándokoltunk. A magyar keresztutat – amely összeköti a Szűzanya jelenéseinek völgyét a pásztorgyerekek falujával – már az első napon végigjártuk. A forró májusi délutánon nem gondoltam, hogy Urunk szenvedésének állomásait felidézve és átelmélkedve valami egészen más esemény is mély nyomot hagyhat a szívemben.
A Mária-jelenések előtti évben, 1916-ban a látnokgyermekeknek ugyanezen az úton három alkalommal jelent meg egy angyal, a Béke Angyala, s a legutolsó alkalommal megáldoztatta őket. A jelenés helyén hófehér szoborcsoport örökíti meg, amint a gyerekek térden állva fogadják az Oltáriszentséget. A szentáldozás készítette fel a gyermekeket a következő eseményekre, megpróbáltatásokra, áldozatvállalásra.
Mennyire fontos lenne, hogy tudatosodjon bennünk: az Oltáriszentség vétele megerősít és megőriz. Krisztushordozókká válunk a világban.
Lucia nővér visszaemlékezéseiben leírja, hogy még csak 7 éves volt, amikor a plébániájukon elsőáldozó lehetett. Amikor Krisztus testét először vehette magához, édesanyja intelmeit a szívébe vésve imádkozott: „Uram, tégy szentté, őrizd meg szívemet mindig tisztán Számodra!”
Ez a rövid, egyszerű ima számomra mindent kifejez abból, amit Krisztus testének magunkhoz vétele kell hogy jelentsen: Ő, aki Szent, aki a saját testével táplál minket, Ő tudja a mi szívünket is átalakítani és tisztán megőrizni, hogy Őt hordozva haladhassunk az életszentségre vezető úton.

Távol… – és mégis közel

A karantén ideje alatt bár szentáldozáshoz nem járulhattam, mégis az Oltáriszentség bátorító és erőt adó közelében lehettem a liturgiák közvetítése kapcsán a Lelkészség kápolnájában. De otthon is megtaláltam a módját a szentségimádásnak: szamosújvári testvér-egyházközségünk kápolnájában mindennap online csendes szentségimádáson vehettem részt, amelyek alkalmával nemcsak Krisztus valóságos jelenlétét tapasztalhattam meg, hanem a közösség megtartó erejét is, hiszen tudtam, hogy az ottani hívek közül is sokan virtuálisan egy térben imádkoznak velem.
A szentségtartón az Eucharisztikus Kongresszus logója látható, így minden alkalommal külön emlékeztetett, hogy minden forrásunk egyedül Krisztus.
A kölni hívekkel is készül(t)ünk a kongresszusra. Krisztus Király előestéjén és az Úrnapjához kapcsolódó világméretű szentségimádásba minden alkalommal bekapcsolódtunk. Szeptembertől elindítottuk a szentségimádás iskoláját – havonta egyszer találkoztunk, közösen megnéztük Fábry Kornél atya szentségimádás-iskolájának egy részét, ezt csendes adoráció, majd szentmise követte –, de a vírus félbeszakította. Így viszont, hogy nyertünk egy évet, lesz lehetőségünk folytatni. A szentmiséken pedig mi is elimádkozzuk az Eucharisztikus Kongresszus imáját.

NÉVJEGY
Mustos Edit Miskolcon született, gyermekéveit és tanulmányai idejét is ott töltötte. A zeneművészeti szakközépiskola elvégzése után 2000-ben szerzett diplomát zeneelmélet-szolfézs, karvezetés szakon, majd 2001-ben zongorakísérő-korrepetitor és blockflöte szakokon. Miskolcon az Erkel Ferenc Zeneiskolában és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban tanított, majd Bőcsre került, ahol 2008-ig tevékenykedett; az oktatás mellett a jezsuita templom kántora volt. 2008 nyarán érkezett Németországba, ahol eleinte nyelvet tanult, majd felvételt nyert az esseni Folkwang Művészeti Egyetemre, ahol blockflöte szakon, régizene specializációval mesterfokozatot s ezzel párhuzamosan kántori oklevelet szerzett. 2010-től a kölni magyar katolikus lelkészség titkárnője és kántora. Az irodai és templomi tevékenységek mellett a félévente megjelenő Egyházköszégi Értesítő és a honlap szerkesztése, valamint a Facebook-oldal kezelése is az ő feladata. 2011-ben magyar zeneovis csoportot indított, 2012-től pedig szervezője és tanára a hétvégi magyar iskolának. Ugyancsak ettől az évtől kezdte el egy zenész kollégájával a jótékonysági koncertek hagyományának kialakítását, valamint a szeniorok délutánja is ekkor alakult át zenés irodalmi kávéházzá, amelyek alkalmával Mustos Edit Kölnben és Düsseldorfban is zongorajátékkal színesíti a délutánokat.

Szeretettel ajánljuk: NEKünk – …a Salzburg dóm karnagysegédje ITT

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot 🙂 –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.