,,Hétköznapi” egyházi örökségek: A FRÖCCS

Fröccs ihlette Fóti dal…

Kortalan ,,üzenetet” küldött Fóti dal című versében Vörösmarty Mihály, már első versszakában is hangsúlyozva az érték és értéktelen elválasztását, és kívánatos sorsukat:
Fölfelé megy borban a gyöngy; / Jól teszi.
Tőle senki e jogát el / Nem veszi.
Törjön is mind ég felé az / Ami gyöngy;
Hadd maradjon gyáva földön / A göröngy.
Szép történet fűződik e vers 1842. október 5-i születéséhez. Fáy András pincéjében a költővel együtt borozgatott Czuczor Gergely nyelvtudós és Jedlik Ányos (képünkön) bencés szerzetes, természettudós, feltaláló, tanár, aki az általa korábban feltalált szódavízzel higította a jelenlévők borát, azokat – az itt született elnevezés szerint – fröccsé alakítva.

A versben a gyöngy a megértés, hűség, szeretet (hon)szerelem szimbóluma. És a cél pedig a hazában, hogy:
Hű egyesség tartsa össze /  Fiait,
Hogy leküzdje éjszak rémes /  Árnyait:
Künn hatalmas, benn virágzó / És szabad,
Bizton álljon sérthetetlen /  Jog alatt.

Jedlik Ányos (1800–1895) kitűnt az öngerjesztés (dinamó)-elv megalkotásával hat évvel Siemens előtt, aki viszont szabadalmaztatta azt. Alkotott ,,vonalzógépet” is, amivel milliméterenként 2000 vonalas optikai rácsot készített a színképelemzés tudományos és gyakorlati alkalmazásához. Sőt általánosítással lerakta a finommechanikai műszergyártás alapjait… Tanított Győrben, Pozsonyban. A pesti tudományegyetem rektora is volt. Az MTA rendes (1858) majd tiszteletbeli tagja (1873), a párizsi világkiállítás (1855) bronzérmének és több komoly kitüntetésnek birtokosa. A latin helyett egyetemi katedrán 1845-ben ő szólalt meg először magyarul. Később részt vett a természettudományos és műszaki magyar nyelv szakszavainak megalkotásában. Hazafiként nemzetőr is volt 1848-ban. Hite és egyházi szerepe is példamutató.

Még álljon itt két verszak a fröccs ihlette Vörösmarty-versből:
S most hadd forrjon minden csep bor / Mint a vér,
Melyet hajdan frígyben ontott / Hét vezér;
S mint szikrája a szabadba / Felsiet,
Úgy keresse óhajtásunk / Az eget.

Légyen minden óhajtásunk / Szent ima,
S férfikeblünk szent imáink / Temploma.
És ürítsük a hazáért / E pohárt:
Egy pohár bor a hazáért / Meg nem árt.

Összeállította: Dobos Zsolt

A teljes vers (Vörösmarty Mihály: Fóti dal) ITT olvasható

(Köszönettel vesszük a megosztást, s örömmel várjuk feliratkozását hírlevelünkre.)

További ,,hétköznapi” egyházi örökség: Plébánosi kutyafajta ITT