Ima gyógyulásért Égi Édesanyánkhoz

Ó, áldott Isten anyja, Mária, te ezerszer és ezerszer voltál már a betegek csodás szabadítója, és most is az vagy a föld minden részében.
Ó, mennyei kegyelmek kiváltságos osztogatója, hallgasd meg könyörgésünket, amelyet kizárólag a mi kedves betegünk felgyógyulásáért ajánlunk fel.

 Ó, ha nem válik örök üdvösségének kárára, így kérünk, mutasd meg hatalmad nagyságát, beteg testének meggyógyítása által. Add vissza életerejét, gyullaszd föl a mi szívünket is, hogy érted lobogjon szeretetünk lángja, ó hatalmas Szűzanyánk.
Ó, áldott Isten anyja, Mária, ezer és ezer keresztény borul le sírva színed előtt, az élet gyötrelmes pillanataiban. A halál kopog ajtónkon, hogy elragadja egyik szerettünket. Itt áll házunk küszöbén, ó jóságos Anyánk, kérünk téged, távoztasd el hatalmaddal. Megígérjük neked, hogy igyekezni fogunk életünk hátralévő részét életszentségben leélni, hogy ezáltal kiérdemeljük segítségedet, ó hatalmas és szerető Szűzanyánk.
Ó, áldott Isten anyja, Mária, ezer és ezer ember, akit te gyógyítottál meg kegyesen, zengi néked a hála himnuszát, szent színed elé borulva. Gyöngéd szeretetünk könnyeire és meghatódott szívünk forró érzelmeire kérünk Téged, ó könyörületes Királynénk, vedd oltalmadba, a mi kedves betegünket. Ha visszanyeri általad egészségét, legelőször drága képed elé siet velünk együtt, hogy lerója irántad való hálája köteles adóját. Indítsanak könyörületességre a mi könnyhullatásaink, imáink és ígéretünk. Add vissza drága betegünk egészségét, ha az nem lesz lelke üdvének kárára. Hallgasd meg könyörgésünket ó kegyes, ó jóságos, ó édes Szűz Mária.

SZERETETTEL AJÁNLJUK: – Könyörgés betegekért ITT
– Vigyétek Istent a betegekhez (Pio atya gondolata) ITT
– Látogatóban Szent Bernadettnél, a Lourdes-i látnoknál – Nevers-ben ITT

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot 🙂 –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.