,,Vallásgyalázás abortusztablettával” – joggal elítélve

Egy eredményes petícióról – levélben

Szép nagycsütörtöki hír, hogy a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon jogerős ítéletében döntést hozott a „Vallásgyalázás abortusztablettával” ügyben! A vallásgyalázásban részt vevők megsértették a keresztény közösség tagjainak emberi méltóságát, mivel számunkra Jézus Krisztus a legfontosabb, legszentebb személy.

,,Több mint 12 000 magyar ember emelte föl a szavát a keresztény közösséget nagy nyilvánosság előtt súlyosan sértő megnyilvánulás kapcsán, és csatlakozott a napra pontosan egy éve indított petíciónkhoz, arra kérve a a budapesti Lengyel Nagykövetség előtt előadott abortuszpárti és vallásgyalázó akció résztvevőit, hogy kérjenek bocsánatot. A püspöki ruhába öltözött férfi ABORTUSZTABLETTA feliratú zacskóból osztotta ki a résztvevőknek az „abortusztablettákat”, minden egyes tablettára kijelentve, hogy „Krisztus teste”, sok ezer keresztény embert sértve meg ezzel.

Mivel Jézus Krisztus a keresztények számára magát az Életet jelenti, a katolikus tanítás szerint a Szentostyában maga Jézus van jelen, és az Úrvacsorában a protestánsok is Jézusra emlékeznek, az akció résztvevői magát Jézust azonosították a halált hozó abortusztablettával, meggyalázva ezzel a keresztények hitét és méltóságát.

Magyarország Alaptörvénye kimondja, mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához, viszont annak gyakorlása nem irányulhat vallási közösségek méltóságának megsértésére. Petíciónk nyomán ezért keresztény jogászok és civil aktivisták polgári pert indítottak és nyertek az ügyben!

Az elsőfokú tárgyaláson a CitizenGO petíciója is átadásra került. Örülünk, hogy petíciónk arra ösztönözte barátainkat, hogy aktív lépéseket tegyenek a keresztények hite és méltósága mellett! Köszönjük hitüket, bátorságukat és elszántságukat! Köszönjük a kereset beadóinak, dr. Lábady Tamás volt alkotmánybírónak, Zarka Rozina Borbála életvédő aktivistának és dr. Frivaldszky Gáspárnak, az Emberi Méltóság Központ jogi igazgatóhelyettesének, hogy nevüket és arcukat adták a keresztény közösség tagjainak védelméhez!

Továbbá köszönjük mindenkinek, aki csatlakozott a petícióhoz, és aki imádkozott közös ügyünkért!

Nagyon szomorú lettem, amikor először láttam a videót a vallásgyalázó akcióról. Feltettem magamnak a kérdést: “Ma Magyarországon valóban nyilvánosan, minden következmény nélkül meg lehet gyalázni a keresztény hitet, megsértve ezzel emberek ezreit?”

Úgy határoztunk, hogy petíciót indítunk, kifejezve vele, hogy fájdalmat okozott nekünk, hogy a számunkra legfontosabb személyt, Jézust Krisztust gyalázták meg. A petícióhoz pár nap alatt 12 000 ember csatlakozott, bocsánatkérés az abortuszpárti résztvevőktől mégsem érkezett. Ezért barátaink úgy döntöttek, hogy jogi lépéseket tesznek azért, hogy ilyen többet Magyarországon ne fordulhasson elő, és egy évvel az eset után sikerrel jártak. Az akció három fő résztvevőjét minden további jogsértéstől eltiltotta az Ítélőtábla, a perköltségeken kívül 600 ezer forint sérelemdíj megfizetésére kötelesek, törölniük kell az internetről az inkriminált részeket, és bocsánatot kell kérniük.

Kérdésemre megkaptam a választ: “Nem, nem lehet következmények nélkül meggyalázni hitünket ma Magyarországon. Nem lehet, ha nem hagyjuk.” Úgy érzem, érdemes volt összefognunk, és hallatnunk a hangunkat. Jézus Krisztusért, aki az életét adta értünk…

Zaymus Eszter és a CitizenGO csapata”