Üdvösségre jutás, rózsafüzérrel

,,A rózsafüzér szeretete a jövendő üdvösségre jutás jele”

Tény, hogy a magán és társulati szentolvasó imádság meghatározója lett a keresztény hűségnek, jele az imádkozni tudásnak, bizonyítéka az imádság szeretetének, s ha nem is merem egyéni véleményemet meghaladóan állítani, a rózsafüzér szeretete ma a jövendő üdvösségre jutás jele is.

(Képünkön az a jelenet látható Michelangelo Utolsó ítélet c. freskójáról, ahol az emberek rózsafüzéren próbálnak felkapaszkodni az ,,Üdvösségbe”, a Jóistenhez…) 

Hogyan kell imádkozni? Minél könnyedébben. Sokan panaszolják, hogy nem tudnak figyelni az ismétlődő, azonos szövegre –, nos akkor ne figyeljenek. Mások aggódnak, hogy eltévesztik az Üdvözlégyek számát, megzavarja őket a titkok sorrendje. Igen, ha a közösségben kell is valami rendnek lennie, egyéni imádságban Istennel szemben nem tiszteletlenség, ha eggyel több vagy kevesebb az Üdvözlégyek száma, a titkok sem teszik érvényessé vagy érvénytelenné az olvasó imádkozását. Lényeg az, hogy kezembe véve a hagyományos füzér formájú olvasót vagy gyűrűként megformált mai alakját, jelét adom, hogy imádkozni akarok, és kezemben az olvasó fönn is tartja Istennel való kapcsolatomat. Számat lefoglalja a gépiesen mondott szóbeli ima, és akármi jusson is eszembe, Isten előtt állva imádsággá válik. S ha közben abba is kell hagynom, vagy elnyom az álom, vagy hirtelen eszembe jut valami halaszthatatlan elfoglaltság, megmarad a vágy, hogy újra kezembe vegyem, és folytassam. Nagyszerű a ma használt szentolvasó titkainak az összeválogatása. Jézus Krisztus egész életének az áttekintése található benne, éspedig a legtökéletesebb krisztuskövető, Boldogasszony szemével nézve. Visszhangra talál benne örömünk, fájdalmunk, nehéz időkben jóra intő és bajban bátorító jövendő dicsőségünk. Imádkozhatja makkegészséges ember és súlyos beteg. Helye és ideje van a templomban éppúgy, mint a keresztény otthonban, útközben és várakozás idejét fölhasználva; életünk tavaszán ugyanúgy, mint amikor már lemenőben van zarándoklásunk napja.

1981-es szentbeszédrészlet Seregély István: „Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja” című könyvből (szerk.: Seregély György)

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot 🙂 –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.