Szeretettől megrészegült lelkek

SIENAI SZENT KATALIN LEVELEIBŐL 3.
Sienai Szent Katalin leveleit már életében elkezdték gyűjteni: ,,családjának” tagjai a nekik szóló leveleket lemásolták és elküldték egymásnak, hogy mások is meríthessenek Katalin tanításából.

SORAI HÁROM BÁTYJÁHOZ, FIRENZÉBE:
Drága Bátyáim Krisztusban, az édes Jézusban. Elgondolkodom azon a mérhetetlen szereteten, ami édes Üdvözítőnkben volt, aki meghalt azért, hogy nekünk adja a Kegyelem életét. Nem mást akart a mi édes Üdvözítőnk, mint – látván, hogy elhagytuk a szeretet rendjét – visszavezetni minket a szeretet egységébe; egyesíteni akart bennünket a legkegyetlenebb halál által, amit csak választani lehetett.

Jaj, a mi Üdvözítőnk látta gyengeségünket, a rendetlen vágy következményét, amely önmagunk és a mulandó dolgok iránt van bennünk: e dolgaink pedig elillannak, mint a szél, és vagy azok hagynak el minket, vagy mi hagyjuk el azokat. És ezért kérlek titeket, én, a méltatlan szolgáló és a haszontalan Katalin, hogy Istenbe vessétek reményeteket és ne bízzatok ebben az életben, ami elfogy. Kérlek titeket, mint visszavásárolt rabszolgákat, hogy vágyatokat és lelketek érzületét minden serénységtekkel a ti Uratokba vessétek, aki visszavásárolt benneteket, amint Szent Péter mondja: ,,Nem aranyon vagy ezüstön vásároltak vissza titeket, hanem az Ő édességes, drága vérén”.
És ezért kérlek titeket, drága testvéreim, nagyon becsüljétek ezt az édes váltságdíjat, azaz szeressétek; és hogy megmutassátok hogy szeretitek, legyetek mindig Isten parancsainak szerelmesei és megtartói. Különösen is kérlek és kényszerítelek benneteket a megfeszített Krisztus nevében Isten első és utolsó parancsának, az isteni szeretetnek és egységnek megtartására. Ettől a szent szeretettől egészen megrészegülve és vele eltelve akarom látni a lelketeket. És az én lelkemet is. Én magam azzal akarom bizonyítani nektek ezt a szeretetet, hogy mindig ezzel az édes bilinccsel egyesítetten és megkötözötten akarlak látni titeket, azért, hogy sem az ördög, sem a mondottak közül valaki meg ne oszthasson benneteket.
Emlékszem a szóra, amit Jézus Krisztus mondott: ,,Aki megalázza magát, fölmagasztaltik”. Benincasa, te, aki a legnagyobb vagy közöttünk, légy a legkisebb mindenki között; és te, Bartolomeo, légy kisebb a legkisebbnél; te pedig, Stefano, kérlek, hajts fejet Isten előtt és előttük. És így édesen megőrzitek egymást a tökéletes szeretetben. Isten adja meg nektek mindig legtökéletesebb kegyelmét! Egyebet nem mondok. Maradjatok meg Isten szent és édes szeretetében. Édes Jézus! Jézusom, Szerelmem!

Sienai Szent Katalin leveleiből: – Igaz és szent türelem ITT
– Másszunk fel a (kereszt)fára ITT
– Szeretettől megrészegült lelkek ITT

Ha tetszett, megköszönjük, ha használja a MEGOSZTÁS-gombot ? Ha teheti, kérjük, támogassa lelki elmélyülését és sajtóapostolkodó igyekezetünket a lap megrendelésével, megvásárlásával. Köszönettel fogadunk adományokat az Új Misszió Alapítvány számlájára: OTP Bank, 11734004–20394981