Szent Erzsébet-litánia Sárospatakon

További litániák: – Magyar litánia ITT
– Litánia Árpád-házi Szent Margit tiszteletére ITT

Uram, irgalmazz! – Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz! – Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! – Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!  – Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!  –  Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten! – Irgalmazz nekünk!  Megváltó Fiúisten! – Irgalmazz nekünk!  Szentlélek Úristen! – Irgalmazz nekünk!  Szentháromság egy Isten! – Irgalmazz nekünk! Szűz Mária, az irgalmasság Anyja – Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, Krisztus jegyese – Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a házasok példaképe – Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, Magyarország éke – Könyörögj érettünk!

Szent Erzsébet, az alázatosság illatos virága – Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, az özvegyek tüköre…
Szent Erzsébet, a keresztény nők példaképe…
Szent Erzsébet, a jó erkölcsnek fönséges példája…
Szent Erzsébet, a világi hívság megvetője…
Szent Erzsébet, a szegénység kedvelője…
Szent Erzsébet, a szeretet csodálatos rózsája…
Szent Erzsébet, az engedelmesség tökéletes példaképe…
Szent Erzsébet, a türelem angyala…
Szent Erzsébet, a keresztény lemondás és önmegtagadás megvalósítója…
Szent Erzsébet, készséges kereszthordozó…
Szent Erzsébet, a szegények anyja, Szent Erzsébet, az árvák nevelője…
Szent Erzsébet, a szükséget szenvedők menedéke…
Szent Erzsébet, a betegek szorgalmas ápolója…
Szent Erzsébet, a nélkülözők és szorongatottak vigasztalója…
Szent Erzsébet, aki gyermekkorodtól Istennek szolgáltál…
Szent Erzsébet, aki magadat rendszeresen a Szűzanyának ajánlottad…
Szent Erzsébet, aki a királyi udvarban is Istennek éltél…
Szent Erzsébet, aki egész éjszakákat átimádkoztál…
Szent Erzsébet, akit Isten sokszor csodás módon vigasztalt…
Szent Erzsébet, aki a Megfeszített sebeibe menekültél…
Szent Erzsébet, aki alattvalóid gyalázását türelemmel fogadtad…
Szent Erzsébet, akit rokonsága elhagyott és üldözött…
Szent Erzsébet, aki mindenkivel szelíd és szeretetreméltó voltál…
Szent Erzsébet, aki vagyonodat a szegényeknek adtad…
Szent Erzsébet, aki a szomorúaknak vigasztalója vagy…
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit – kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit – hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit – irgalmazz nekünk!
Imádkozzál érettünk Árpád-házi Szent Erzsébet, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
Könyörögjünk!
Irgalmas Isten, világosítsd meg híveid szívét, és Szent Erzsébet dicső könyörgésére tégy minket a világ javainak megvetőivé és a mennyei vigasztalás szüntelen élvezőivé. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

A VIDEÓRÓL: Az Irgalmasság évét 2016. november 19-én, Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva zárta be a szent szülővárosában, Sárospatakon Ternyák Csaba egri érsek. A szentmise köré épülő egésznapos rendezvénysorozat végén a jelenlévők elimádkozták a Szent Erzsébet litániát a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére szentelt, Árpád-házi Szent Erzsébettől több ereklyét is őrző bazilikában. A képkockák a bazilika – és környéke – részleteit mutatják be.

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot  –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.