Szent Antal – a hitvesi béke helyreállítója

Ördögi féltékenység 

Nem egy családi szentélyt forgat fel az úgynevezett féltékenység ördöge. Nincs is ennél nagyobb csapása a házaséletnek. Szent Antal már földi életében is helyreállította a földúlt családi békét…

– Egy jámbor asszony gyakran szokott imádkozni a szent ferenciek templomában, s ha ideje volt, szívesen dolgozott, takarított a templomban, a zárda kertjében, vagy pedig, ha szükség volt rá, elment bevásárolni is a zárda számára. Egy alkalommal alkonyat után érkezett csak haza a jámbor nő. Emiatt férje féltékeny lett, szidalmazta, majd verni kezdte feleségét, miközben haját majdnem egészen kitépte. A nő nem mert többé a zárdába menni, de magához kérette Szent Antalt, hogy elpanaszolja ártatlanul elviselt szenvedéseit, s egyszersmind kérte őt, hogy imádkozzék érette, hogy ártatlansága napfényre derüljön s visszanyerhesse kitépett haját. Szent Antal mélyen megindulva ment haza, ahol is elmondván rendtársainak a történteket, fölszólította őket, hogy közösen imádkozzanak ártatlanul gyanúsított és bántalmazott jótevőjükért. Isten meg is hallgatta buzgó imájukat. A nőnek azonnal megszűntek fájdalmai, s minden haja a fejére nőtt. Ez a csoda annyira meglepte a nő férjét is, hogy kegyetlenségét szívből megbánta, s azontúl maga lett a legnagyobb jótevője a szerzeteseknek.

Ennél még csodálatosabb eset fordult elő Szent Antallal Ferrarában. Lakott Ferrarában egy előkelő házaspár, de boldogságukat megzavarta a férj féltékenysége. A nő különös testi és szellemi szépséggel volt megáldva, és éppen ez volt oka férje féltékenységének. Életük csupa keserűség volt. Midőn pedig a nő egy kedves kicsi gyermeknek adott életet, a férj újabb gyanútól kínoztatva, el akarta a szerencsétlen anyát kicsi gyermekével együtt veszteni. Éppen ez időtájban érkezett a városba Szent Antal missziókat tartani. Nagy szerencsétlenségében hozzá fordult a nő, elpanaszolta családi élete boldogtalanságát és kérte az ő imáját, hogy Isten szüntesse meg eddigi sokszoros szenvedéseit s hozzon békét féltékeny ura szívébe. És Szent Antal imája csakugyan hathatós volt. Ami nemsokára történt, hangosan bizonyítja Szent Antal csodatevő hatalmát. Ugyanis néhány nap múlva Szent Antal a nyílt utcán több emberrel beszélgetett, s közöttük volt ama szerencsétlen anyának férje is. Egyszer csak észreveszik, hogy ezen úr hirtelen haragos lett; ugyanis az történt, hogy ama nőnek dajkája éppen arra járt a kis gyermekkel a friss levegőn. Szent Antal csakhamar megértette a féltékeny férj haragos fölindulásának okát, és Istenben bízva meg akarta az oktalanul gyanakvót téríteni. Odament tehát a dajkához, karjaiba vette a gyermeket, s az urak közé lépvén vele, szólni kezd enyelegve a gyermekhez: „Mondd meg csak, édes gyermekem, melyik ezen urak közül a te atyád?” Az urak mosolyogtak a nagy Szentnek ezen vonzalmán a gyermekekhez, de csakhamar igen meglepődtek! Mert Szent Antal nem csupa enyelgésből szólt ám az alig pár hónapos gyermekhez, hiszen íme, a gyermek megértette őt, mosolygó arcát a nemes úr felé fordítá s felelt is, mondván tisztán érthető szavakkal: „Ez az én atyám.” Az urak elhültek a bámulattól, de a boldog apa örömmel telt el, mire Szent Antal így szólt hozzá: „Most már vedd e gyermeket s ne kételkedjél, hogy a te fiad, hisz önmaga tett tanúságot róla.” Az atya ölébe kapta kisfiát, s boldogan sietett vele otthonába, ahová a béke és boldogság angyala is beköltözött, és örökre száműzte onnét a féltékenység ördögét. Íme, méltán mondjuk Szent Antalról, hogy a családi békét helyreállítja.
(P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyvéből)

Szeretettel ajánljuk: Lelkitükör házastársak részére ITT
– Szerelem, viharos időkben is (Tanácsok IV. Boldog Károlytól és Zita királynétől) ITT
– Férfinak és nőnek teremtve – antigenderista elköteleződés IDE KATTINTVA

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot 🙂 –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.