PYRKER-DÍJ, ELŐSZÖR: Kuklay Antal atyának

A 2020-ban alapított Pyrker-díj az Egri Főegyházmegye legrangosabb kitüntetése. Első alkalommal az egyházmegye kiemelkedően hiteles képviselője, Krisztus arcát tükröző hitvallója, Kuklay Antal főszékesegyházi kanonok vehette át.

A díjat Felsőőri Pyrker János László pátriárka-érsek, az egyházmegye 71. főpásztora, a művészetek mecénása, a német nyelvű irodalom számon tar- tott alakja, a szegények, elesettek állhatatos pártfogója, a főegyházmegye egyik legjelesebb személyisége, a székesegyház építtetője emlékére alapították, s az Egri Főegyházmegyében a Jézus Krisztus evangéliumát hitelesen megélő és tevékenységükkel a főegyházmegye küldetését támogató személyeknek adományozható.
A díj – első – átadása alkalmából Ternyák Csaba egri érsek így köszöntötte Kuklay atyát: Kuklay Antal főszékesegyházi kanonok, címzetes prépost, nyugalmazott plébános 1932. június 13-án Csap községben született. Életrajzát, műveit, a vele készült riportokat áttekintve olyan életmű bontakozik ki előttünk, amelyre méltán lehetünk büszkék. Hálásak vagyunk Istennek, hogy Tóni atya évtizedekig az Egri Főegyházmegye papjaként szolgált és ma is közöttünk él. Kiváló teológus, könyvtáros, művészettörténész, érzékeny lelkületű Pilinszky szakértő. Életével bizonyította, hogy a leglehetetleneb helyeken és élethelyzetekben is lehet Istent dicsőítve élni és dolgozni. Az ‘56-os meghurcolása, a börtönévek és a gyári segédmunka után hozta létre a Szent Erzsébet Házat, amely otthont ad a Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjteménynek, melynek Tóni atya a gyűjtője, feldolgozója és a vezetője is volt. Együttműködésével valósult meg a Sárospataktól Kassáig tartó Szent Erzsébet út, amelyen járva a zarándok bejárhat egy belső utat is, befogadva az egyházmegyénkben született Árpád-házi Szent Erzsébet üzenetét. 1973-ban kapott plébánosi kinevezést Körömbe, ahol a Sajó-híd lábánál, az egykori pálos szerzetesek fogadójában különös világot teremtett. Templomot épített Sajóhídvég, Kiscsécs és Kesznyéten településeken. Fontosnak tartotta azt is, hogy az Ónodi Országgyűlés emlékére kialakításra kerüljön a Rákóczi Emlékpark. Plébániáján előadásokat, táborokat, foglalko- zásokat szervezett, bevonva a helyieket, a városi fiatalokat és művészeket a nevelő, lélekmentő munkába. Utat mutatott és jövőt adott sok hátrányos helyzetben élő embernek. Emellett bontakoztatta ki irodalmi munkásságát, amelyről a több kiadást megért köteteiből és a Folia Selecta időszaki kiadványából kaphatunk átfogó képet. Körömi 38 éves plébánosi szolgálata alatt jól előkészítette, hogy a verbita szerzetesek folytassák és tovább fejlesszék a missziós munkát. Időközben egyházi fenntartásba került az általános iskola, amelynek épülete ma már kicsinek bizonyul és az Egri Főegyházmegye hamarosan új iskola építését kezdi meg. 2011-től nyugdíjas, ám azóta is aktívan tevékenykedik új lakhelyén, Mátramindszenten, ahol kezdeményezésére már 2007-ben elkészült a recski büntetőtábor barakkjának mintájára a Barakk kápolna. A még élő egykori rabok évente több alkalommal összegyűlnek ott és hálát adnak Istennek szabadulásukért.
Egri Főegyházmegye
Fotó: Dobos Klára / Új Misszió

Szeretettel ajánljuk:
– A látszat ingatag póklábain – beszélgetés a bűnről Kuklay Antal Pilinszky-kutató atyával  ITT

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot ? –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.