Óránként menetelő apostolok

A prágai Orloj bábjátéka

Prága egyik jelképe, legnépszerűbb látnivalója az Orloj, az Óvárosi téren, a prágai városháza tornyánál található óramű, mely az egyik leg­ré­geb­­bi óraszerkezet. Minden egész órában hatalmas tömeg várakozik előtte, hogy láthassa az óra játékát, melynek a 12 apostol is főszereplője.

A szerkezet 1410-ben készült, Mikulás órásmester és Jan Sindel asztrológus közös műveként, amelyet később, 1490-ben Ha­nus mester tökéletesített. A legenda szerint a városatyák féltek, hogy Hanus más város számára is készít hasonló vagy még tö­kéletesebb órát, ezért megvakították. A meg­csonkított mesterember pedig bosszú­ból elrontotta az órát, ami a monda szerint száz évig nem működött. Valójában 1552 és 1572 között Jan Táborsky tovább tökéle­tesítette az óraművet, ami három részből áll: az asztronómiai számlapból, mely a Nap és a Hold állását mutatja, valamint egy a hónapokat, napokat jelző naptárból, s a tömegeket vonzó bábjátékból.
Az óra játékát, az ,,Apos­tolok menetét” a Halált jelképező csontváz indítja el. Egyik kezében harang­kötelet húz meg, a másik kezében lévő ho­mokórát pedig megfordítja. Ekkor kinyílik a két ablak, és megjelennek az apostolok figurái Szent Péter vezetésével, hogy áldásukat osszák a tömegre: Tádé könyvekkel, Jakab pöröllyel, András ke­reszttel, Tamás lándzsával, János kehellyel, Barnabás papi­rusztekerccsel, bal oldalon pedig Szent Pé­ter kulccsal, Máté baltával, Fülöp kereszttel, Pál könyvvel, Simon fű­résszel, végül Bertalan bőrdarabbal. Majd a kakas kukorékolása zárja le a játékot, melynek során három – az elmúlás ellen fejrázással til­ta­kozó – negatív figura „ideje jár le”: az élve­zeteket hajszoló, a gyönyört, a kéjt jelké­pező töröké, valamint a Hiúságé és a Kap­zsiságé.
Természetesen az óra bábjai sem vé­szel­ték át az elmúlt félévezredet, felettük is többször eljárt az idő, így több alkalommal is újrafaragták azokat. Az 1864-ben fara­gottakat 1945-ben tűz pusztította el, s ezt kö­vetően lényegi változás történt: addig utol­­sóként Jézus szobrocskája jelent meg, de ezt a bábut nem újították fel. Az 1948-ban Vojtěch Sucharda szobrász készítette szobrok időközben, restaurálás után múzeumi darabokká váltak, s 1975-ben másolatok vet­ték át a helyüket. Legutóbb 2011-ben az aranykakas újult meg, 2012-ben pedig a szimbolikus figurákat restaurálták.
Mikita Gábor

– Órajáték, felpörgetve – Boldogasszony Anyánk, Székesfehérvárott ITT
– Ima a Prágai Kisjézushoz (videófohász) ITT
– Korszakok kontrasztja – Lyon két katedrálisa ITT

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot 🙂 –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.