,,Megszólaló” szentképek – Mi az én karizmám?

Egy lap Bukovenszki Zoltán atya szentképgyűjteményéből, –
s a képhez íródott gondolatai:

Húsvéti időben a szentmise olvasmányai az ősegyház életébe adnak betekintést. Az apostolok a Lélek erejével megerősödve nemcsak Jézus utasításának tesznek eleget – hirdetik az Evangéliumot –, hanem a Názáreti Jézus Krisztus nevében olyan csodákat művelnek, amire még a hitetlen ember is felkapja a fejét.
Elgondolkodtató, hogy vajon ma miért nincsenek ilyen látványos csodák? Ma miért nem érezzük a Lélek erejét?

Nyugodjunk meg: ma is vannak csodák. A Lélek ma is ott fúj, ahol akar. Már maga az Egyház léte is bizonyíték a Lélek erejére. Amióta Péter – a Lélek erejével eltelve – kiállt a Jeruzsálemben összesereglett nép elé és elmondta beszédét, aminek hatására három- ezer ember keresztelkedett meg, azóta nagy fa terebélyesedett e mustármagnyi közösségből, amit végig kísérnek az üldöztetések is.
A Lélek ereje megmutatkozik a szentek közösségében, hiszen mindig akkor tündökölnek az Egyházban a tanúságot tevő keresztények, ha Krisztus követői letérnek az Isten országába vezető útról, vagy ha a világban/Egyházban változásra van szükség.
Ugyancsak megmutatkozik a Lélek működése a hívek közösségében. A lelkiségi mozgalmak új erőt adnak a lélekben megfáradt keresztények életében, mely által új Pünkösd valósul meg.
Sokszor talán nem érezzük a Lélek működését, de ha engedjük, hogy működjön bennünk, akkor az erejét is meg fogja mutatni életünkben.
El kell ismernünk, hogy a hitünk nem elég erős ahhoz, hogy a Lélek működhessen bennünk. Jézus minden gyógyításánál hitet kér, az apostolok úgyszintén a Jézus Krisztusba vetett hit erejével gyógyítanak. Ma ugyanez a hit kell, hogy a Lélek ereje átjárja testünket-lelkünket. A lélek erejével ma is történnek csodák: gyógyítások, prófétálások, pontosan úgy, ahogy azt a nemzetek apostola, Szent Pál írja:
„A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát, a másik a tudás adományát, a harmadik a hitet, vagy pedig a gyógyítás adományát kapja. Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálás vagy a szellemek elbírálásának képessége jut osztályrészül. Más különféle nyelveket vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul. Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.”(1 Kor 12, 4 – 11)
Ezek az ajándékok nem mások, mint a talentumok vagy karizmák, melyek különböző módon, de minden emberben megvannak, akik újjászülettek vízből és Szentlélekből.
Mi az én karizmám? Mi az ajándék, amit kaptam az Úrtól a Lélek által? Ha rádöbbenek, használjam!… Ezért kaptam!

A rovat előző bejegyzése: Apa (is) csak egy van IDE KATTINTVA

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot 🙂 –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.