,,Megszólaló” szentképek – ,,Bútól aszok, epedek!”

Egy lap Bukovenszki Zoltán atya szentképgyűjteményéből –, s a képhez íródott gondolatai:

„Valék Siralom tudatlan,
Siralomtól süppedek,
Bútól aszok, epedek!…”

A magyar költészet legrégebbi és legszebb középkori emléke a XII. századból fennmaradt Ó-magyar Mária siralom kezdő versszaka jut eszembe, mikor lélekben rátekintek a kereszt alatt álló Máriára. Ebből is látszik, milyen ősi népünk fájdalmas anyához való ragaszkodása…

Szinte minden templomban megtalálhatjuk a fájdalmas anya alakját. Sokan reményteli szemmel tekintenek fel rá, mert éppen testi vagy lelki megpróbáltatást élnek át, s a Mater dolorosaban találnak megnyugvást.
Valóban: Mária, az erős asszony, aki egész életében kitartott a megpróbáltatások közepette, mindenki számára erőforrás lehet. Elfogadta Isten akaratát akkor is, amikor elveszítette legnagyobb és legértékesebb kincsét.
Ma is hányan ismerik fel magukat Máriában, a fájdalmas anyában, mennyi édesanya nézi aggódó szeretettel gyermekének életét, s hány édesanyának kell osztoznia Mária fájdalmában, s gyászolnia gyermekét talán évtizedeken át.
Mária erőt ad minden szenvedő édesanyának, de bármelyikünk számára támasz az ő erős lelkülete, hiszen a fájdalmak teljességét megélő asszonnyal azonosulhatnak, akik hasonló nehézségeket élnek meg.
Pieta…
Az isteni és az emberi szenvedés megfoghatatlan szimbóluma, s talán a megnyugvás, a remény az együttérzés és az Istenbe vetett hit vágya keríti ha- talmába mindazokat, akik feltekintenek Michelangelo híres szobrára, a Pietára. A reneszánsz mester a hideg márványon keresztül mutatta meg a vigaszt kereső ember számára Mária Istenbe vetett hitét, és annak elfogadását, amit Simeon jövendölt: „S a te lelkedet tőr járja át” (Lk 2, 35). A mi lelkünket is sokszor járja át a betegség, az egyedüllét, a gyász és Isten a megmondhatója, kinek, milyen és mennyi tőr fúródik szívébe… Sokszor érezzük úgy, hogy összecsapnak fejünk fölött a hullámok, s keressük a kapaszkodót.
Ám Máriára tekintve soha ne felejtsük: ő is Istenben bízott. Fiatal lányként kapott egy feladatot, küldetést, amit a Szentlélek kegyelmével megvalósított. Igazából ezt tanulhatjuk meg Máriától. Bízni Istenben, és elfogadni az Ő akaratát, legyen az bármilyen nehéz. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor Isten áldása lesz életünkön, és még a fájdalmas eseményeket is könnyebb lesz vele együtt megélni.

(Köszönettel vesszük a megosztást, s örömmel várjuk feliratkozását hírlevelünkre.)

A rovat előző bejegyzése: Gonzaga Szent Alajos IDE KATTINTVA
A rovat következő bejegyzése: Angyali munkatársak IDE KATTINTVA