,,Megszólaló” szentképek – A tornász és a focista

Egy lap Bukovenszki Zoltán atya szentképgyűjteményéből –
s a képhez íródott gondolatai

KASZAP ISTVÁN. A mai kor emberének talán nem sokat mond e név, viszont jó pár évtizeddel ezelőtt még iskolák, szemináriumok falain díszelgett a fotója, élete sok akkori fiatalnak szolgált példaképül.
Ki is volt ő? A gyümölcsoltó Boldogasszony napján világot látó fiatalember kitűnő tanuló, sportember, cserkész, jezsuita novícius. Így lehetne pár szóban összefoglalni rövid életét. Mélyen hívő családba született, s maga sem gondolta, hogy az élet olyasmit tartogat a számára, mely halála után fiatalok sokaságának nyújt követendő példát.

A maga korában annyira nem tűnt ki a többiek közül, így hát adódik a kérdés: mi lehet Kaszap István titka, mi tette példaképpé? A választ a Szentírásban találjuk:
„A feddhetetlen tiszta élet az igazi öregség. Az Isten kedvét találta benne: szerette és magához vette őt a bűnösök közül, akik- nek körében élt. Kiragadta őt közülük, hogy a gonoszság meg ne rontsa gondol- kodását, és a hamisság meg ne fertőzze lelkületét. (…) Fiatalon halt meg, mégis teljes életpályát futott be. Lelke kedves volt az Isten előtt, azért sietve kimentette őt a bűnösök közül…” (Bölcs 4, 7-15)
Kaszap István a testi és lelki feddhetetlen tiszta életben vált példává, amit megszentelt az imádság és az Úr szolgálatára való készület tett teljessé. Az Isten próbára tette fiatal életét: a betegség keresztjét kapta, s Krisztushoz hasonlóan magára vette és hordozta. „Ne sírjatok, mennyei születésnap ez!” Az életszentség elérésének szavai ezek, mellyel itt hagyta 19 évesen ezt az árnyékvilágot. A kortársak felismerték lelki nagyságát és igazi példaképre találtak benne.
Ma, amikor annyi példaképet (zenész, focista…stb.) találnak maguknak a fiatalok, Kaszap István alakja nemzedékeken átívelve ad nem múló, hanem örök értékeket mutató példát. Ismerete, tisztelete, fénye elhalványult az ateista nevelés és egyházellenesség miatt, s a XXI század fiataljainak talán már távolinak tűnik a jezsuita novícius életszentsége.
Ám a mai kornak is megvannak a Kaszap Istvánjai. A magyar fiataloknak talán RAKACZKI BENCE lehet az új Kaszap István, akinek hasonló módon fontos volt mind a test, mind a lélek edzése és tisztasága. Fontosnak tartotta a Istennel való rendszeres kapcsolatot s ez betegségében is támaszt nyújtott neki, amit maga is krisztusi módon hordozott. Felkészült az örök életre, s Szent Pál szavával élve: életében és halálában egyaránt az Úré akart lenni. Koporsójában a Máriapócsi kegykép fotója kísérte el utolsó földi útján, amely mély Mária tiszteletről tanúskodik, ahogy Kaszap István életében is fontos szerepet töltött be a Szűzanya tisztelete, szeretete.
Kaszap István és Rakaczki Bence élete között több hasonlóságot lehet találni. Pél- dakép mind a kettő, s nagy szükség van ma is – Ferenc pápa szavaival élve – „farmeres, tornacipős szentekre”, akik az egy- re szabadosabb életű és gondolkodású fiataloknak utat mutatnak egy szebb, tisztább és hitelesebb élet felé.

További részek a sorozatból: – A gyertya néma imája ITT
– Sétáljunk át a lelki hídon ITT
– ,,Bútól aszok, epedek…” IDE KATTINTVA

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot 🙂 –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.