,,Megszólaló” szentképek – A megváltás zászlaja

Egy lap Bukovenszki Zoltán atya szentképgyűjteményéből –
s a képhez íródott gondolatai:

„Ha felmagasztalnak a Földről, mindenkit magamhoz vonzok!” (Jn 12, 32)
A feszülettel nagyon sokfelé és sokféle módon lehet találkozni. A katolikus ember számára nem puszta jelkép, szimbólum, hanem sokkal több annál: megváltásunkra emlékeztet. Nagypénteken megrázó és szívbemarkoló jelenet, amikor a szertartás közben felmutatja a pap, és a hívek leborulva hódolnak előtte. Emlékeztet Krisztushoz való tartozásunkra, hiszen amikor kereszténnyé váltunk, a kereszt jelével lettünk megjelölve. A kereszt valóban végig kíséri az életünket, a bölcsőtől a sírig.

Hevesi káplán koromban egy ifjú pár egy régi feszületet hozott az esküvőre, hogy a szertartás közben arra tegyenek esküt. Kiderült, ők már a harmadik pár, ugyanis a szülők és a nagyszülők is ugyanarra tették a kezüket és mondták ki az eskü szavait. Megható jelenet volt.
A kereszt a szenvedés és a végsőkig való kitartás jelképe. Mindenki hordoz életében valamilyen keresztet, de Krisztus kereszthordozása példát ad nekünk is. Ahogy Ő újra és újra felállt a keresztjével, nekünk is hasonlóan kell cselekednünk. Ha bármikor rátekintünk a feszületre, jusson eszünkbe, amit Szent Pál ír: „Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak oktalanság, de a meghívottaknak Isten ereje és Isten bölcsessége” (1 Kor, 1, 23). Ezért nem értik sokan a kereszt jelentőségét, mert nem látnak mást benne, mint egy kivégző eszközt és megbotránkoznak rajta. De nekünk valóban Isten ereje és bölcsessége, és bármikor a feszületre tekintünk, erőt merítünk belőle. Szent Kereszt felmagaszta-lásán elmélkedve arra gondolok, hogy napjainkban, amikor a keresztény jelképeket egyre inkább gyalázzák, nekünk mit jelent a feszület? Sokaknak semmit, sőt, irritálja őket… Vajon mi vezet egy keresztény kultúrkörben élő embert vagy csoportot, hogy gyűlölje azt a jelképet, ami több mint egy jelkép, az emberiség egyetemes történelmének része, olyan vallási szimbólum, amit nem lehet igazából megkerülni. A kereszt üzenete az, ami irritálja a Gonoszt és felhasználja az arra alkalmas embereket ennek pusztítására. Az üzenet nem más, mint az élet. Az Élet győzött a halál felett, a Szent a bűn felett. S valóban, Krisztus keresztáldozata olyan tett volt, aminek a hatását azóta is érezzük és tapasztaljuk. Megtapasztaljuk a kegyelmek kiáradásában, a szent- ségek felvételében, s nem utolsó sorban a szentmisében, ahol ez a keresztáldozat megújul. Ez az Új és örök szövetség legyőzte a halált, és újjáteremtette az életet. Ez a keresztáldozat győzelem volt a Gonosz felett, aki azóta is mindent megtesz, hogy meggyalázza a megváltás győzelmi zászlóját.
Legyen a kereszt számunkra az evangélium szerinti élet és a remény üzenete. Le- gyen útmutató a mindennapok nehézségei közt, a szeretet és az önfeláldozás példája, hogy „Krisztus keresztje erejét ne veszítse.” (1Kor 1, 17)

Az előző rész: – Az egyház igazi kincsei ITT

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot 🙂 –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.