,,Megszólaló” szentképek – A gyertya néma imája

Egy lap Bukovenszki Zoltán atya szentképgyűjteményéből, –
s a képhez íródott gondolatai

,,…önmaga felemésztésével jelenti a másik ember szolgálatát.”

Február másodika hagyományosan Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Ezen a napon az Egyház arra a Bibliában is megörökített eseményre emlékezik, amikor a gyermek Jézust József és Mária bemutatják a templomban. Nagyon sok üzenetet hordoz ez a jelenet, hiszen a szereplőkre tekintve ugyanazt az eseményt más más fényben láthatjuk. Ilyenkor gyertyát szentelünk a templomokban.

Emlékszem, gyerekkoromban, ha este elment az áram, anyám a fiókból gyertyát vett elő, meggyújtotta, s fény árasztotta el a szobát. Mindenszentekkor egyszerű háztartási gyertyát vittünk ki a temetőbe, s nem drága mécseseket. Akkoriban nem is gondoltam bele, hogy a gyertya milyen fontos jelentést hordoz.
A gyertya nem egyszerűen egy viaszból előállított tárgy, hiszen azzal, hogy az Egyház áldást mond rá, kegytárggyá válik. A gyertya szinte mindenhol jelen van a liturgiában. A szentmisék előtt az oltárokon gyertyát gyújt a sekrestyés. Az Evangélium felolvasásakor is több helyen gyertyát tartanak az ambó két oldalán. Húsvétkor gyertyás körmenetet tartunk, a pap a gyertya fényénél énekli el a húsvéti öröméneket. A keresztség kiszolgáltatásakor égő gyertyát adunk át a szülőknek, keresztszülőknek. A házasságkötéskor az új asszony – megáldásakor – égő gyertyát tart a kezében. Temetések alkalmával gyertyát gyújtanak a ravatalnál.
Miért ilyen fontos eszköz a gyertya? Hiszen ma már az árammal működő lámpák felválthatnák, mert erősebb fényt adnak, s nem is kormolnak, nem kell a viaszt feltakarítani, ha lecsöpög. Mégis jelen vannak az életünkben, a hétköznapokban is. Sokan szeretik például az illatgyertyákat, vannak, akik romantikusnak tartják a gyertya fényét vacsora közben, s nem hiányozhat a születésnapi tortákról sem.
A gyertya sok jelentést hordoz. Fényével bevilágítja a sötétséget. A sötétben az ember fél, bizonytalan. A gyertya fénye biztonságot ad. Látom a formákat, színeket. A hívő ember számára jelenti Krisztust, aki a világ világossága. Krisztust, aki eljött, hogy megvilágítsa az emberi szívek sötétségét. Jelenti a feltámadást, ami a gyász sötétséget űzi el. S talán a legmélyebb tartalom, hogy önmaga felemésztésével jelenti a másik ember szolgálatát. Sok templomban a szentképek, szobrok előtt mécsesek, gyertyák égnek. Az égő gyertya néma imádság.
A Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén megáldott gyertyákat régen meggyújtották a veszedelemben, s imádsággal kérték az Isten kegyelmét, hogy mentse meg őket a bajból.
Manapság egyre kevesebben teszik meg, pedig pont ez a lényeg. Nem a gyertya, mert az lehet bármilyen, hanem a hit és az imádság, ami képes csodát tenni. A szentelt gyertya csupán a „maga módján” ezt erősebbé teszi.

További részek a sorozatból: – Feltámadások IDE KATTINTVA
– Sétáljunk át a lelki hídon ITT
– Angyali munkatársak IDE KATTINTVA

Ha tetszett, kérjük, használja a MEGOSZTÁS-gombot 🙂 –, s öröm, ha feliratkozik hírlevelünkre.