Ki nekem Jézus? – karnagyi tanúságtétel

Bárdos Lajos (1899. október 1. –1986. november 18.,) zeneszerző, karnagy, zenetudós, 1934-ben az Éneklő Ifjúság mozgalom megszervezője. Kodály Zoltán tanítványa. 
A Vigília Ki nekem Jézus? címmel feltett körkérdésére (1970/12) így válaszolt:  

Ki nekem Jézus?

HOGY KICSODA? Gyermekkoromban nem több, mint az izgalommal várt karácsony. Gyertyafény, indián könyv, kisvonat. Nagydiák éveimben: kamaszos fölénnyel lefitymált „legenda”. Azután katonasor, háború, felnőtt élet, és lassanként bizonyossággá vált a számomra, hogy Ő csakugyan az, aminek magát mondotta: út, igazság, élet.

ÚT. Tudom, merre járjak, tudom, merre haladjak. Senki nem mondta, hogy a helyes út sima és kényelmes. Meredek és göröngyös az. De a sziklamászó is ezt keresi. És ahogy halad fölfelé, egyre szebb a kilátás, egyre fönségesebb az érzés. És ha vissza-visszacsúszik az ember az út nehezein, ki ad erőt az újra- meg újrakezdéshez? Ő.

IGAZSÁG. Nincsen szava, amelyik tévesnek bizo-nyult volna. Pedig ugyancsak cifra évtizedeket ért meg az én hetvenéves nemzedékem. De minden fordulatban, minden forgatagban bevált szavainak igaza. Soha sem-mi bajom nem lett abból – de másnak sem! –, hogy például megfogadtam legfőbb szavát: szeresd felebarátodat! De sokszor nem volt ez könnyű! Gáncsokat, vá-daskodásokat nem visszabosszulni, hanem baráti kéz-nyújtással elfeledetté tenni… Ki adott ehhez erőt? Ő.

ÉLET. A szó határtalanságából most csak a teljességet idézem. Zöldfülű siheder koromban együtt fújtam a fújókkal: micsoda abszurdum! Egyszer azt mondja: békét, máskor: kardot. De hát az élet pontosan ilyen. Telve ellentmondásokkal, szélsőségekkel. Igenis, óhajt-juk a békét, de ha kell, fegyvert ragadunk feldúlói ellen. És az a sok egyéb fekete-fehér, igen-nem? Bánkódjunk-e folyton vagy vigadjunk? Nem vagy-vagy, hanem is-is: nagypéntek is van és húsvét is. A férfi magánya vagy a házasság boldogsága? Nem vagy-vagy, hanem is-is: szerzetesnek lenni éppoly fennkölt életeszmény, mint ahogy a házasság szentség. (Amihez megint csak Ő ad erőt.) Van pap fiam és vannak családos gyermekeim is. Mindegyik boldog az ő életállapotában. És én sokszorosan boldog általuk. És Ő általa, aki út, igazság, élet. Vagyis az igaz életre vezető út.

Vedd észre, hol a fény – Bárdos Lajos Áldása IDE KATTINTVA

Kapcsolódó videó: Beszélgetés Kodály Zoltánról IDE KATTINTVA 

(Köszönettel vesszük sajtóapostolkodásunk megosztással történő támogatását, s örömmel várjuk feliratkozását hírlevelünkre.)

Fotó: Világháló