Imádkozzunk együtt – Szent Rita kilenced 9.

Kilencedik nap – Megsebző tövis

Szent Rita ünnepéhez kapcsolódva kérjük, imádkozzák velünk Böjte Csaba Szent Rita kilencedét 

Szent Rita imádság közben megtapasztalta azt a szenvedést, melyet Krisztus irántunk való szeretetből vállalt a kereszten. A töviskorona egyik tövise megsebezte a homlokát…

e fájdalmas sebhelyet hordozta élete végéig. Jelképes tövis, élete tele volt tövissel, és ő mégis az Isten- és az emberszeretet útját járta. Szent Rita nem fordult el Istentől, ki hűségéért töviskoronájának hordozásában társául választotta őt.

Gondoljunk arra, hogy mi tudunk-e másokért áldozatot vállalni, töviskoronával a fejünkön türelmesen szeretni? Milyen nehéz szeretetből, jóságból keresztet hordozni, talán pont olyanokért, kik megsebeztek bennünket? Pedig tudjuk, hogy aki Krisztus útján jár, az Krisztusnak társa lesz, megtapasztalja azt az örömet, melyet csak az önzetlen szeretet és a feltétel nélküli jóság adhat nekünk.

Könyörögjünk: Ó Uram, taníts meg bennünket, hogy boldogságunkat ne a kényelemben, a fogyasztásban keressük, hanem a szeretetből vállalt önfeláldozásban. Add, hogy megértsük, hogy földi létünkben sem hatalomban, sem bölcsességben nem válhatunk hozzád hasonlókká, csak a testvéreinkért vállalt őszinte szeretetben, kereszthordozásban. Legyen bár egyetlen kis tövis a te koronádból, ami a szeretet nevében testünkbe fúródik, ha azt béketűréssel elfogadjuk, hordozzuk, akkor a Te csodálatos szép arcod vonásai ragyognak fel a mi arcunkon is. A szeretet szentel meg, tehet Szentté bennünket is.

A feltétel nélküli szeretet kegyelméért így imádkozzunk: Miatyánk… Üdvözlégy Mária…

Előző rész: http://ujmisszio.hu/imadkozzunk-egyutt-szent-rita-kilenced-8/